UAT Tg. Bujor

Prezentare rețea Târgu Bujor

Amplasament: Aglomerarea Târgu Bujor este situată la circa 55 km de municipiul Galaţi, în partea nord estică a judeţului Galaţi. Distribuţia apei în Aglomerarea Târgu Bujor se realizează prin reţeaua existentă de 77,10 km şi prin extinderea de reţea în localităţile Târgu Bujor şi Umbrăreşti în lungime de 22,462 km, în total de 99,562 km.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Oraşul Târgu Bujor

Frontul de captare Târgu Bojor, constituit din 10 puţuri forate, este amplasat la nordul localităţii Târgu Bujor, în lungul drumului spre Jorăşti, pe malul drept al răului Chineja, afluent de dreapta al răului Prut. Sursa de captare este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever.
Captarea apei se realizează prin 7 puţuri forate aflate în funcţiune, 3 fiind în conservare. Puţurile sunt prevăzute cu câte un echipament de pompare submersibil.                    
Aducţiunea apei de la puţurile forate la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin pompare, prin conducte de PEHD Dn 31 5mm şi oţel Dn=300 mm, în lungime totală de cca. 5,8 km.
Gospodăria de apă este amplasată în partea de vest a oraşului Târgu Bujor şi este alcătuită din 3 (trei) rezervoare de înmagazinare subterane. Distribuţia apei se realizează gravitaţional din rezevoarele de înmagazinare printr-o reţea cu lungimea totală de cca. 27,1 km.
Apa captată se dezinfectează prin clorinare prin intermediul unei instalaţii de dezinfecţie automată cu hipoclorit.                                                           
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Program casierie Tg. Bujor

Program de lucru:

  • Luni – Joi:    07,30 - 16,00
  • Vineri:         07,30 – 13,30