UAT Tecuci

Prezentare rețea Tecuci

Amplasament: Tecuci este al doilea municipiu al județului Galați și este situat la 77 km de municipiul reședință de județ.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Tecuci se realizează din două surse:

  • pânza de apă subterană freatică și de adâncime captată prin intermediul a 28 de puțuri forate din frontul de captare Cosmești, amplasat pe malul stâng al râului Siret; puțurile sunt prevăzute cu câte un echipament de pompare submersibil și sunt protejate de câte o cabină-construcție de beton armat
  • pânza de apă subterană de adâncime captată prin intermediul a 10 puțuri forate din frontul de captare Rotunda; puțurile sunt prevăzute cu câte un echipament de pompare submersibil și sunt protejate de câte o cabină-construcție de beton armat

Aducțiunea de apă de la frontul de captare Cosmești la rezervoarele de înmagazinare R1 și R2 din cadrul Gospodăriei de Apă Bălcescu – Tecuci se realizează prin pompare prin conductă metalică și tuburi PREMO cu Dn 600 mm, în lungime totală de circa 12 km. Aducțiunea apei de la puțurile forate din cadrul frontului de captare Rotunda la rezervorul de înmagazinare R3 din cadrul GA Bălcescu se realizează prin pompare prin conductă din OL cu Dn 200-400 mm, în lungime de circa 4,5 km.

Gospodăria de apă GA Bălcescu a fost reabilitată și cuprinde: 3 rezervoare pentru înmagazinarea apei, de 5.000 mc fiecare; un rezervor suprateran tip castel de apă de 500 mc (aflat în conservare); stație de clorinare prevăzută cu echipament de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu; grup de pompare a apei tip booster pentru alimentarea cu apă a cartierului N. Bălcescu; cameră de control și dispecer; laborator de analize fizico-chimice. Pentru asigurarea debitului și presiunii necesare rețelei din cartierul Cernicari s-a prevăzut o stație de pompare cu turație variabilă tip „booster”, protejată într-o incintă împrejmuită, constituind zonă de protecție sanitară cu regim sever.

Distribuția apei se realizează prin rețele mixte (inelară și ramificată), alcătuite din conducte principale și secundare, lungimea totală a acestora fiind de 95,961 km (63,400 km deja existenți și 32,561 km extindere).

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 B. Evacuare apă uzată menajeră şi pluvială

Rețeaua de canalizare existentă avea o lungime de 81,1 km, din care 48,66 km rețea apă uzată și 32,44 rețea ape pluviale (conducte cu diametre cuprinse între 300 și 1.000 mm). Extinderea rețelei s-a realizat din conducte PVC KG SN4 pentru curgere gravitațională, cu diametre de 250 mm, pe o lungime de 52,271 km, iar pentru conductele de refulare s-au folosit conducte din polietilenă de înaltă densitate, în lungime de 5,922 km.

Pentru asigurarea colectării și transportului apelor uzate menajere către stația de epurare, din cauza pantelor terenului natural, s-au executat 9 stații intermediare de pompare. Se afă în continuare în exploatare și stațiile de pompare existente.

Staţia de epurare a apelor uzate Tecuci cuprinde:

  • treapta de epurare mecanică (grătare rare, stație recepție nămol septic, stație pompare influent, grătare dese, desnisipator și separator de grăsimi)
  • tratarea secundară și reducerea nutrienților (cameră de distribuție treapta biologică, 2 bazine anaerobe, 4 bazine de aerare cu bule fine, stație de pompare nămol de recirculare și nămol de exces, stație de pompare apă tehnologică, stație de suflante, stație chimică pentru îndepărtarea fosforului, 2 decantoare secundare)
  • tratarea nămolului prin: stație de îngroșare nămol; filtre presă cu bandă; zonă de depozitare intermediară; stație de pompare.

Evacuarea efluentului stației de epurare în râul Bârlad se face gravitațional, iar în cazul în care în albia cursului de apă receptor sunt tranzitate debite de apă mari, există posibilitatea pompării efluentului stației.

Indicatorii de calitate pentru apele uzate intrate, respectiv ieşite din staţia de epurare sunt monitorizaţi în cadrul laboratorului aflat în incinta staţiei.