Prezentare rețea T. Vladimirescu

Amplasament: Comuna Tudor Vladimirescu este amplasată în partea sudică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă    

Alimentarea cu apă se realizează printr-un branşament la conducta de aducţiune a apei de la frontul de captare Vadu Roşca.

Aducţiunea apei în comuna Tudor Vladimirescu de la punctul de branşare până la rezervorul de înmagazinare se realizează printr-o conductă PEID cu Dn 160 mm, având o lungime de 600 m.

Gospodăria de apă, situată în partea estică a localităţii, este alcătuită dintr-un  rezervor metalic situat suprateran, de înmagazinare a apei, cu volumul de 200 mc, staţie de pompare echipată cu 3 pompe tip Pentax MSHB, instalaţie automată de dezinfecţie a apei cu hipoclorit de sodiu și clădire administrativă. Staţia de pompare şi instalaţia de clorinare a apei sunt situate în subsolul clădirii administrative.

Distribuţia apei se realizează prin pompare prin reţeaua de distribuţie a comunei în lungime totală de 34 km, alcătuită din conducte PEID 80 SDR 11 cu Dn cuprinse între 63 și 140 mm.

Sursa de captare este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever. În jurul gospodăriei de apă există zonă de protecție sanitară realizată prin împrejmuire cu gard.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

În comuna Tudor Vladimirescu nu există sisteme centralizate de colectare-epurare a apelor uzate. Apele uzate de tip menajer provenite de la agenţii economici şi instituţii publice sunt canalizate local şi stocate în bazine, care se vidanjează periodic.