UAT Suceveni

Prezentare retea Suceveni

Comuna Suceveni, compusă din satele Suceveni și Rogojeni, este situată în nord-estul județului Galați.

          Alimentarea cu apă potabilă

          Alimentarea cu apă a localității Suceveni se realizează din sursa de apă subterană, prin captarea acviferului de adâncime al râului Oarba, mal drept, cu 2 puțuri forate echipate cu pompe submersibile.

          Alimentarea cu apă a localității Rogojeni se realizează din sursa de apă subterană, prin captarea acviferului de adâncime al râului Horincea, mal stâng, cu 2 puțuri forate echipate cu pompe submersibile.

Forajele sunt protejate cu cabină din beton armat. În jurul forajelor există zonă de protecție sanitară, împrejmuită cu gard din plasă de sârmă.

          Aducţiunea apei de la forje la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin conducte din PE cu Dn 110 mm.

          Gospodăriile de apă

          Înmagazinarea apei în localitatea Suceveni se face în 2 rezervoare din POLSTIF, cu o capacitate de 100 mc fiecare, și un rezervor din beton armat de 100 mc. Înmagazinarea apei în localitatea Rogojeni se face în 3 rezervoare din POLSTIF, cu o capacitate de 80 mc fiecare.

Potabilitatea apei se realizează prin dezinfectare cu ajutorul unei instalații de clorinare automată de dozare hipoclorit de sodiu.

      Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

          Distribuția apei

          Distribuția apei către consumatori în Suceveni se face gravitațional iar în Rogojeni, atât gravitațional cât și prin pompare.

Evacuarea apelor uzate

          Localitatea Suceveni nu dispune de un sistem centralizat de colectate, epurare și evacuare a apelelor uzate, dar cele provenite de la sediul Primăriei și blocul de locuit sunt colectate în rezervoare betonate, de unde sunt evacuate prin vidanjare.