Prezentare rețea Smârdan

Amplasament: Comuna Smârdan este situată în partea sudică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a comunei este asigurată din sursa subterană proprie, prin intermediul a 4 (patru) foraje existente pe teritoriul comunei, echipate cu câte o pompă submersibilă:

  • forajele 1 şi 2 (intravilan sat Smârdan)
  • forajele 1 şi 2 (între sat Cişmele şi sat Mihail Kogălniceanu)

Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.

Gospodăria de apă aferenta satului Smârdan este alcătuită din 3 rezervoare de înmagazinare amplasate subteran, staţie de clorinare prin intermediul căreia apa captată se tratează cu hipoclorit de sodiu. Aducţiunea apei de la cele două foraje din satul Smârdan la cele 3 rezervoare de înmagazinare se realizează prin conducte având Dn=110 mm şi  lungimea de 550 m.