UAT Șendreni

Prezentare rețea Șendreni

Comuna Şendreni este tranzitată de 2 conducte magistrale care transportă apă captată din sursele subterane Vadu Roşca şi Salcia-Liești pentru alimentarea cu apă a municipiului Galaţi, amplasate de-a lungul DN Tecuci-Galaţi, astfel:

  •   în vecinătatea localităţii Şendreni Cartier Vest, conducta magistrală Dn 800 mm;                 
  •   în vecinătatea localităţii Șerbestii Vechi, conducta magistrală Dn 1000 mm.

A. Alimentarea cu apă potabilă

a) Sat Șerbestii Vechi
         Alimentarea cu apă se realizează printr un branşament în lungime de 6 m la conducta magistrală Dn 1000 mm existentă în apropierea satului Șerbestii Vechi, care transportă apă la staţia de clorinare şi la rezervorul de înmagazinare.
         Aducţiunea apei: prin conductă de branşament din PEHD PE 80 cu Dn 110 mm, L=6 m, până la căminul apometru din incinta gospodăriei de apă.                                              
         Din rezervorul de înmagazinare apa este distribuită în reţeaua de distribuţie alcătuită din conducte PEHD PE 80, montate îngropat, cu Dn 75-110mm în lungime totală de 17 km. Reţeaua de distribuţie este prevăzută cu 4 hidranţi de incendiu cu Dn 65 mm.
         Gospodăria de apă este împrejmuită, constituind zonă de protecţie sanitară, şi este alcătuită dintr-un rezervor de înmagazinare V= 60 mc, staţie de pompare apă şi staţie de clorinare dotată cu instalaţie automată de dozare hipoclorit.

b) Sat Şendreni Cartier Vest
         Alimentarea cu apă se realizează printr-un branşament la conducta magistrală Dn 800 mm existentă în apropierea satului Şendreni, până la căminul apometru din incinta gospodăriei de apă.
         Aducţiunea apei: prin conductă de branşament realizată din PEHD, Dn 110 mm, L=6 m.     
         Din căminul de vane apa este distribuită în reţea prin conducte PEHD cu Dn 75-11 0mm, montate îngropat, în lungime totală de 11 km. Reţeaua de distribuţie este prevăzută cu 4 hidranţi de incendiu Dn 65 mm.
         Gospodăria de apă este împrejmuită, constituind zonă de protecţie sanitară, şi este alcătuită dintr-un rezervor de înmagazinare V= 60 mc, staţie de pompare apă şi staţie de clorinare dotată cu instalaţie automată de dezinfectare a apei cu hipoclorit.

c) Sat Movileni
         Alimentarea cu apă se realizează printr-un branşament la conducta magistrală Dn 1000 mm existentă în apropierea satului, până la căminul apometru din incinta gospodăriei de apă.
         Aducţiunea apei: prin conductă de branşament realizată din PEHD, Dn 110 mm, L=38 m.
         Apa este distribuită în reţea prin conducte montate îngropat, în lungime totală de 6 km. Reţeaua de distribuţie este prevăzută cu 7 cişmele stradale.
         Gospodăria de apă este împrejmuită, constituind zonă de protecţie sanitară, şi este alcătuită dintr-un rezervor de înmagazinare V=159 mc, staţie de pompare apă şi staţie de clorinare dotată cu instalaţie automată de dezinfectare a apei cu hipoclorit.

 d) Sat Şendreni
         Alimentarea cu apă se realizează printr-un branşament la conducta magistrală Dn 1000 mm.
         Aducţiunea apei: prin conductă tip PREMO, L= 4.5 m.
         Din căminul de vane apa este distribuită în reţea prin conducte PEHD Dn 75-110 mm, montate îngropat, în lungime totală de 14 km.
         Gospodăria de apă este împrejmuită, constituind zonă de protecţie sanitară, şi este alcătuită dintr-un rezervor de înmagazinare, staţie de pompare apă şi staţie de clorinare dotată cu instalaţie automată de dezinfectare a apei cu hipoclorit.

d) Sat Șebeștii Vechi

         Alimentarea cu apă se realizează din conducta magistrală Dn 800 mm, printr-un branşament D 100 mm. Lungimea reţelei de aducţiune este de 30 m. Apa este distribuită prin conducte PEHD PE 80, SDR11, montate îngropat, cu Dn 63-110 mm, cu L=6 m. Reţeaua este prevăzută cu cişmele stradale şi hidranţi de incediu cu Dn 65 mm.

         Gospodăria de apă este alcătuită dintr-un rezervor de înmagazinare V= 60 mc, staţie de pompare apă şi staţie de clorinare dotată cu instalaţie automată de dezinfectare a apei cu clor gazos.

B. Evacuarea apelor uzate:
         Comuna Şendreni nu dispune de un sistem centralizat de colectare, evacuare şi epurare a apelor uzate, acestea sunt evacuate în bazine vidanjabile.