UAT Scânteiești

Prezentare rețea Scânteiești

Amplasament: Comuna SCÎNTEIEȘTI este amplasată la circa 30 km de municipiul Galați. În componenţa comunei se află următoarele sate: Scînteieşti (reşedinţa comunei) și Fântânele.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Apa brută care urmează a fi tratată în vederea potabilizării se captează din sursă de apă subterană prin 4 puțuri  forate de mare adâncime. La partea superioară a fiecărui puț forat există câte o cabină din beton armat, subterană, asigurată cu capac metalic.

În zona puțurilor s-a instituit zonă de protecție sanitară cu regim sever, prin împrejmuire cu sârmă ghimpată susținută de stâlpi de beton.

Apa brută este tratată în cele două instalații de clorinare aferente celor două localități. Conducta de aducțiune apă pentru sat Fântânele, de la forajele F2, F3 și F4 la gospodăria de apă, este din PEHD cu Dn=110 mm, în lungime totală de 4000 m. Conducta de aducțiune apă pentru sat Scînteieşti, de la forajele F1, F2, și F3 la gospodăria de apă, este din PEHD cu Dn=110 mm, în lungime totală de 2000 m. La Gospodăria de apă aferentă satului  Fântânele există un rezervor circular semiîngropat, din beton, cu o capacitate de 300 mc, iar la Scînteieşti, unul de 150 mc.

Rețeaua de distribuție este realizată din conducte PEHD cu Dn=110 mm în lungime de 13949 m la Fântânele (cu distribuția apei gravitațional pe 2500 m și prin pompare pentru restul), respectiv 9800 m cu distribuția apei gravitațional (Scînteieşti).
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

În comuna Scînteiești nu există rețea de canalizare pentru apele uzate menajere și nici stație de epurare. Apele uzate menajere provenite de la unitățile social-economice sunt colectate prin intermediul unei rețele proprii și sunt evacuate în bazine vidanjabile.