Prezentare rețea Rădești

Amplasament: Comuna Rădeşti este situată în partea de nord a judeţului Galaţi, la circa 90 km faţă de municipiul Galaţi, şi este compusă din localităţile: Rădești, Cruceanu și cătunul Oanca.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Apa este captată din sursa proprie subterană prin intermediul a două puțuri forate la mare adâncime (F1 şi F2), amplasate în intravilanul localității Rădești, care captează apa din pânza freatică a râului Covurlui. Forajele sunt protejate la partea superioară cu câte o cabină de protecție din beton armat în interiorul căreia sunt prevăzute echipamentele de exploatare: instalații hidraulice și electrice de acționare a pompelor, ventilație, inclusiv apometre.

Este instituit perimetrul de protecție sanitară cu regim sever la fronturile de captare, printr-o împrejmuire realizată din plasă de sârmă ghimpată fixată pe stâlpi din beton, în suprafață de 20 mp.

În localitatea Rădești, în apropierea forajului F2, există o sursă de apă reprezentată de două izvoare ce colectează apele într-un bazin colector din beton armat. Sursa este utilizată, în caz de necesitate, pentru alimentarea mașinilor de pompieri sau în cazul în care cele două foraje nu asigură debitul necesar consumului pentru populație.

Conducta de aducțiune a apei de la foraje la gospodăria de apă, amplasată în partea de nord-vest a localității Rădești, este executată din PEHD PE 80 SDR 11 cu Dn=110 mm, în lungime totală de 830 m.

În cadrul gospodăriei de apă din localitatea Rădești se află 5 rezervoare din POLSTIF cilindrice, cu diametrul 3,0 m și lungime de 11,83 m, montate orizontal pe un pat de agregate minerale, spațiul dintre ele fiind umplut cu nisip până la jumătatea circumferinței, iar la partea superioară s-a realizat o umplutură de pământ cu înălțimea de 1,0 m. Fiecare rezervor are capacitatea de 80 mc, fiind prevăzut cu gură de acces. Rezervoarele comunică între ele prin intermediul unei conducte comune. Deasupra fiecărui rezervor există câte o construcție din beton armat, cilindrică, cu Dn=1 m și H=1,5 m, acoperită cu un capac metalic.