Prezentare rețea Piscu

Amplasare: Teritoriul administrativ al comunei Piscu, formată din localităţile Piscu şi Vameş, este situat în partea sudică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Localitatea Piscu

Captarea apei pentru localitatea Piscu se realizează din:

  • sursă proprie subterană, prin intermediul a trei puţuri forate, situate la o distanţă de 150 m unul faţă de altul. Fiecare foraj este echipat cu câte o pompă submersibilă de tip ROVATTI.
  • două branșamente la conducta magistrală Salcia Liești

Aducţiunea apei:

  • transportul apei de la frontul de captare la gospodăria de apă se realizează prin conducte tip PEHD cu Dn 110-160-200 mm în lungime totală de cca 0,5 km, până la rezervorul de înmagazinare
  • conducta de aducțiune a apei de la punctul de branșament la conducta Salcia Liești până la gospodăria de apă este executată din PEHD cu diametre variabile Dn=110-16—200 mm în lungime totală de cca 0,5 km.

Rezervorul de înmagazinare are capacitatea de 500 mc, este amplasat semiîngropat şi este protejat sanitar prin împrejmuire cu gard din plasă.