UAT Piscu

Prezentare rețea Piscu

Amplasare: Teritoriul administrativ al comunei Piscu, formată din localităţile Piscu şi Vameş, este situat în partea sudică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Localitatea Piscu

Captarea apei pentru localitatea Piscu se realizează din:

  • sursă proprie subterană, prin intermediul a trei puţuri forate, situate la o distanţă de 150 m unul faţă de altul. Fiecare foraj este echipat cu câte o pompă submersibilă de tip ROVATTI.
  • două branșamente la conducta magistrală Salcia Liești

Aducţiunea apei:

  • transportul apei de la frontul de captare la gospodăria de apă se realizează prin conducte tip PEHD cu Dn 110-160-200 mm în lungime totală de cca 0,5 km, până la rezervorul de înmagazinare
  • conducta de aducțiune a apei de la punctul de branșament la conducta Salcia Liești până la gospodăria de apă este executată din PEHD cu diametre variabile Dn=110-16—200 mm în lungime totală de cca 0,5 km.

Rezervorul de înmagazinare are capacitatea de 500 mc, este amplasat semiîngropat şi este protejat sanitar prin împrejmuire cu gard din plasă.

GDPR