UAT Nicorești

Prezentare rețea Nicorești

Amplasament: Comuna Nicorești este situată în partea nord-vestică a judeţului Galaţi, la cca. 16 km de municipiul Tecuci și are în componență satele: Braniște, Coasta Lupei, Dobrinești, Fântâni, Grozăvești, Ionășești, Mălureni, Nicorești, Piscu Corbului și Sârbi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se face din câte două puțuri forate în localitățile Sârbi (la adâncime de 150), Piscu Corbului (la mare adâncime), Fântâni (la adâncime de 176, respectiv 135 m), Ionășești (la adâncime de 250m), Dobrinești (la adâncime de 127, respectiv 150 m). Puțurile sunt prevăzute în partea superioară cu câte o cabină de protecție din beton în care sunt montate vanele de serviciu și instalația de forță. În zona puțurilor este instituită zonă de protecție sanitară cu regim sever.

B. Aducțiunea

Conducta de aducțiune de la foraje la gospodăriile de apă este executată din PEHD Dn 90-125 mm

C. Înmagazinarea și distribuția apei

Localitățile Nicorești, Sârbi, Braniște

Apa prelevată din subteran este înmagazinată în două rezervoare semiîngropate executate din beton armat. Distribuția apei către consumatori se realizează printr-o conductă PEHD, Dn 110-150 mm, L=7700 m. Apa este distribuită la consumatori în regim gravitațional.

Localitățile Piscu Corbului, Coasta Lupei, Mălureni

Apa prelevată din subteran este înmagazinată într-un rezervor semiîngropat executat din beton armat. Distribuția apei către consumatori se realizează printr-o conductă PEHD, Dn 90-150 mm, L=12200 m. Apa este distribuită la consumatori în regim gravitațional.

Localitățile Fântâni și Grozăvești

Apa prelevată din subteran este înmagazinată într-un rezervor semiîngropat executat din beton armat. Distribuția apei către consumatori se realizează printr-o conductă PEHD, Dn 90-110 mm, L=4500 m. Apa este distribuită la consumatori în regim gravitațional.

Localitatea Ionășești

Apa prelevată din subteran este înmagazinată într-un rezervor semiîngropat executat din beton armat. Distribuția apei către consumatori se realizează printr-o conductă PEHD, Dn 63-210 mm, L=9670 m. Apa este distribuită la consumatori în regim gravitațional.

Localitatea Dobrinești

Apa prelevată din subteran este înmagazinată într-un rezervor semiîngropat executat din beton armat. Distribuția apei către consumatori se realizează printr-o conductă PEHD, Dn 1210 mm, L=5900 m. Apa este distribuită la consumatori în regim gravitațional.

D. Tratarea apei

Pentru tratarea apei există montate în toate gospodăriile de apă instalații de clorinare cu hipoclorit de sodiu tip DLX-VFT/MBB, Q=7,5 l/h