UAT Movileni

Prezentare rețea Movileni

Amplasament: Comuna Movileni este situată în partea sud-vestică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă a comunei Movileni

Comuna este alimentată cu apă din sursă subterană. Captarea apei se realizează prin intermediul celor 3 puţuri forate realizate în localitatea Movileni. Puţurile sunt prevăzute fiecare cu câte un echipament de pompare şi cu o cabină de protecţie din beton, în care sunt montate echipamentele de exploatare ale puţului.

Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.

Aducţiunea apei de la puţurile forate la gospodăria de apă se realizează prin pompare, printr-o conductă PEHD 80SDR 11 cu Dn 110 mm, în lungime totală de 450 m.

Gospodăria de apă are în componență şi 5 rezervoare din POLSTIF de înmagazinare a apei cu V=80 mc fiecare. Apa captată din subteran se dezinfectează în incinta gospodăriei de apă prin intermediul unei staţii de clorinare ce cuprinde o instalaţie automatizată de dezinfecţie a apei cu hipoclorit de sodiu.

Distribuţia apei se realizează de la rezervoarele de înmagazinare în mod gravitaţional printr-o reţea de conducte de distribuţie PEHD 80SDR 11 cu Dn 63 -140 mm, cu lungimea totală de cca. 31,4 km.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

În comuna Movileni nu există un sistem centralizat de canalizare (colectare, epurare şi evacuare) a apelor uzate. Apele uzate menajere din comuna Movileni, provenite de la agenţii economici şi obiective social economice, sunt evacuate în bazine vidanjabile, vidanjate periodic.