Prezentare rețea Grivița

Amplasament: Comuna Grivița este situată în Câmpia Înaltă a Covurluiului, la o altitudine medie de aproximativ 70 m, și mai are în componență satul Călmățui.

Alimentarea cu apă potabilă

Localitatea Grivița

Apele subterane sunt colectate prin 4 puțuri forate amplasate pe malul stâng al râului Călmățui, în partea de sud a localității Grivița, și prin intermediul unui puț forat în partea de sud-est a satului Călmățui. Transportul apei între zona de captare din foraje și rezervoarele de înmagazinare se face prin conducte PEHD P16 cu Dn=90-125 mm, în lungime totală de 1.700 m. Gospodăria de apă este alcătuită din 2 rezervoare de înmagazinare din beton armat (unul semiîngropat, de 100 mc, și celălalt suprateran, de 200 mc), stația de pompare și stația de tratare prevăzută cu instalație de clorinare. Distribuţia apei este realizată prin pompare, prin  intermediul unei rețele realizate din conducte din PEHD, pe o lungime totală de 15 km.

Localitatea Călmățui

Sursa de apă a localității Călmățui este reprezentată de un puț forat executat la adâncimea de 166 m. De la puțul forat apa este transportată către rezervorul de înmagazinare printr-o conductă din PEHD Pn16 cu Dn=110 mm, în lungime de 100 m. În cadrul gospodăriei de apă se găsesc: un rezervor de înmagazinare din beton armat, semiîngropat, de 100 mc, o stație de dezinfecție a apei și o stație de pompare. Distribuţia apei este realizată prin pompare, prin intermediul unei rețele alcătuite din conducte din PEID cu Dn=75-90-110 mm, pe o lungime totală de 4,4 km.


Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.