Prezentare rețea Gohor

Comuna Gohor este situată în partea de nord-vest a judeţului Galaţi și are în componență localitățile Gohor, Berheci, Poșta, Nărtești si Ireasca.

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează printr-un front de captare format din patru puţuri forate: trei la Gohor și celălalt face parte din gospodăria de apă Nărtești.                          
Aducţiunea apei de la foraje la cele două gospodarii de apă se realizează prin conducte PEHD cu Dn 110 - 160 mm, în lungime totală de 4.500 metri. Conducta de aducțiune, care face legătura între zona de captare din satul Gohor și rezervoarele de înmagazinare din cadrul gospodăriei de apă – sat Gohor este în lungime de 2.100 m. Conducta de aducțiune care face legătura între zona de captare din satul Nărtești și rețeaua de distribuție este în lungime totală de 2.400 m.

Înmagazinarea apei                        
Gospodăria de apă din satul Gohor este compusă din trei rezervoare de înmagazinare montate îngropat, cu volumul de 80 mc fiecare, iar cea din satul Nărtești are un rezervor de 25 mc.

La ambele gospodării de apă este asigurat perimetrul de protecţie sanitară.

Pentru asigurarea condițiilor de potabilitate, se realizează dezinfecția cu ajutorul instalațiilor de clorinare automate. Dozarea cu hipoclorit de sodiu se realizează prin injecție în conducta de aducțiune a apei sau direct în rezervoarele de înmagazinare.        

Rețeaua de distribuție

Distribuţia apei se realizează printr-o rețea realizată în sistem inelar și ramificat alcătuită din conducte din PEHD cu Dn=63-160 mm, în lungime totală de 23.500 m. 

Reţeaua de distribuţie a apei este împărțită în două zone de presiune: distribuție gravitațională în satele Gohor, Ireasca și parțial Nărtești; distribuție prin pompare în satul Nărtești, în zona înaltă, prin intermediul unei instalații de pompare tip hidrofor.        
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.