Prezentare rețea Fundeni

Comuna Fundeni, alcătuită din satele Fundeni, Lungoci şi Hanu Conachi, este situată în partea de sud-vest a judeţului Galaţi.
Comuna alimentează cu apă potabilă abonaţi casnici, agenţi economici şi instituţii publice.

Alimentarea cu apă potabilă

Localităţile Fundeni şi Lungoci                                           
Alimentarea cu apă se realizează prin branşament la conducta de aducţiune Dn=1200 mm care alimentează municipiul Galaţi din sursa subterană Salcia-Vadu Roşca. Branşamentul este realizat din ţeavă de polietilena PE 80 SDR 11.                                             
Aducţiunea şi înmagazinarea apei                                                 
Transportul apei de la branşament la gospodăria de apă se realizează gravitaţional prin conductă PEHD PE 80 SDR 11 cu Dn =140 mm în lungime de 70 m.
Gospodăria de apă este amplasată la intrarea în satul Fundeni şi cuprinde:                         

  • 3 (trei) rezervoare de înmagazinare din POSTIF cu V= 3x80 mc montate la adâncime de 1,50 m faţă de cota terenului;                                                          
  • staţie de pompare ce asigură pomparea apei din rezervoare pentru zonele la care apa nu poate fi distribuită gravitaţional. Este echipată cu grup de pompare format din 3 (trei) pompe; Grupul este prevăzut cu două colectoare (aspiraţie şi distribuţie) şi cu vas hidrofor V=150 l;
  • statie de tratare apă automatizată pentru tratarea apei cu hipoclorit.                        

În jurul gospodăriei de apă este asigurat perimetrul de protecţie sanitară.  

Distribuţia apei
Reţeaua de distribuţie executată din conducte tip PEHD PE 80 SDR11 cu Dn = 63-140 mm cu lungime totală de 19,29 km.
Sursa de captare este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever.

Localitatea Hanu Conachi
Alimentarea cu apă se realizează prin branşament la conducta de aducţiune Dn=1200 mm care alimentează municipiul Galaţi din sursa subterană Vadu Roşca. Branşamentul este realizat din ţeavă de polietilenă PE 80 SDR 11, Dn= 110 mm.
Aducţiunea apei
Transportul apei de la branşament la gospodăria de apă se realizează gravitaţional prin conductă PE 80 SDR 11 cu Dn = 110 mm în lungime de 450 m.
Staţia de pompare asigură pomparea apei pentru zonele la care apa nu poate fi distribuită gravitaţional. Este echipată cu grup de pompare format din 2 (două) pompe. Grupul este prevăzut cu două colectoare (aspiraţie şi distribuţie) şi cu vas hidrofor V =300 l.
Staţie de tratare apă automatizată pentru tratarea apei cu hipoclorit.
În jurul staţiei de tratare este instituită zonă de protecţie sanitară.
Distribuţia apei
Reţeaua de distribuţie executată din conducte tip PE 80 SDR11 cu Dn= 63-140 mm cu lungime totală de 17,78 km.
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Evacuarea apelor uzate

Localităţile componente ale comunei Fundeni nu dispun de sistem centralizat de colectare - epurare a apelor uzate.
Apele uzate de tip menajer provenite de la consumatorii casnici, agenţii economici şi instituţii publice care au instalaţii interioare de distribuţie a apei sunt stocate local în bazine vidanjabile.

GDPR