Prezentare retea Frumușița

Comuna Frumușița, compusă din satele Frumușița, Ijdileni și Tămăoani, este situată în Câmpia Covurlui, lângă Prut și Chineja.

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează din sursa de apă subterană astfel: Frumușița și Ijdileni – trei puțuri forate amplasate în localitatea Frumușița; Tămăoani – două puțuri forate situate în Tămăoani. Toate puțurile sunt echipate cu pompe submersibile.

Aducțiunea apei

Transportul apei de la forajele din localitatea Frumușița până la rezervorul de înmagazinare se relizează prin conducte în lungime totală de 2 km. În localitatea Tămăoani, transportul apei de la forajul F1 la rezervoare se realizează prin conducte în lungime totală de 550 m, iar de la rezervorul F2 la rezervoare, prin conducte în lungime de 200 m.

Gospodăriile de apă

Rezervorul de înmagazinare care stochează apa pentru localitățile Frumușița și Ijdileni este executat din beton, amplasat subteran, cu volumul de 500 mc. Rezervoarele de înmagazinare din localitatea Tămăoani sunt semiîngropate, executate din PAFSIN, și au capacitatea de 80 mc fiecare, din care doar unul este utilizat. Apa prelevată din subteran este tratată cu hipoclorit de sodiu, prin intermediul a două stații de clorinare de tip DLX.

Rețeaua de distribuție

Distribuția apei la consumatori se face gravitațional, prin conducte în lungime totală de 70 km.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.