Prezentare rețea Cuza-Vodă

Amplasament: Comuna Cuza Vodă este situată la circa 28 km nord -vest de municipiul Galaţi şi se învecinează la nord cu comuna Pechea iar la sud cu satul Slobozia Conachi al comunei cu același nume.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Pentru alimentarea cu apă a Aglomerării Pechea (comunele Pechea, Slobozia Conachi și Cuza Vodă) este executată o conductă nouă de aducțiune conectată la conductele magistrale Salcia Liești și Vadu Roșca.  Rețeaua de distribuție nou executată pentru comuna Cuza Vodă este formată din conducte din PEHD cu Dn=63-180 mm pe o lungime de 16.621 m. Apa este asigurată din rezervorul de înamagazinare V=700 mc din cadrul GA Slobozia Conachi, realizat din panouri metalice.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

Rețeaua de canalizare este nouă și este formată dintr-o rețea gravitațională din PVC cu Dn 250-500 mm, în lungime de 18.594 m, o rețea de conducte de refulare din PEHD cu Dn 225 mm, în lungime de 199 m, și  o stație de pompare cu agregate tip Grundfos.

Stația de epurare este amplasată în vestul localității Liești, pe terasa inferioară comună a râurilor Siret și Bârlad, și deservește atât comuna Cuza Vodă cât și comunele Pechea și Slobozia Conachi. Stația are o treaptă de epurare mecanică (gratare rare, gratare dese automate, desnisipator și separator de grăsimi), o treaptă de epurare biologică și terțiară, o linie de tratare a nămolului, o conductă de evacuare efluent și gură de vărsare în Siret, precum și o stație pentru ape uzate transportate cu vidanja.