Prezentare rețea Cudalbi

Amplasare: Cudalbi este comună în județul Galați, formată numai din satul de reședință cu același nume. Se află la 55 km nord față de municipiul Galați, are o suprafață de 138,2 km² și o populație de aproximativ 8.000 de persoane.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Apa este captată din sursa proprie subterană prin intermediul a patru puțuri forate la mare adâncime, care captează apa din pânza freatică a râului Geru. Forajele sunt protejate la partea superioară cu câte o cabină de protecție din beton armat, în interiorul căreia sunt prevăzute echipamentele de exploatare: instalații hidraulice și electrice de acționare a pompelor, ventil de aerisire, manometru, vană și clapetă de reținere.

Este instituit perimetru de protecție sanitară cu regim sever la fronturile de captare, printr-o împrejmuire realizată din plasă de sârmă ghimpată fixată pe stâlpi din beton.

Rețeaua de aducțiune este formată din conducte OlZn cu diametrul de 150 mm și lungimea de 700 m care transportă apa de la puțurile forate la rezervoarele de înmagazinare.

Înmagazinarea apei este asigurată de două rezervoare din beton armat, fiecare având capacitatea de 300 mc. Rezervoarele funcționează alternativ, cu instalațiile de pompare aferente. În cadrul gospodăriei de apă mai este amplasat un rezervor subteran din beton armat, având capacitatea de 150 mc, aflat în rezervă. Dezinfecția apei se face direct în rezervoarele de înmagazinare, cu clorură de var. Rețeaua de distribuție are o lungime de 8.890 ml.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate  

Evacuarea apelor uzate provenite din incinta gospodăriei de apă din localitatea Cudalbi se face gravitațional, în emisarul natural, râul Geru.