Prezentare rețea Cavadinești

Amplasament: Comuna Cavadineşti este situată în partea nord estică a judeţului Galaţi, la circa 56 km faţă de municipiul Galaţi şi este compusă din localităţile: Vădeni, Comăneşti, Gănești şi Cavadineşti.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează din sursa subterană prin intermediul a patru puţuri forate, amplasate în gospodăriile de apă din localităţile Cavadineşti (Posada) şi Gănești (Cristești).
Gospodăria de apă Posada din partea vestică a localităţii Cavadineşti asigură alimentarea cu apă din puţurile forate F1 şi F2. Este alcătuită din 3 rezervoare de înmagazinare din POLSTIF, montate semiîngropat, staţie de pompare situată subteran echipată cu grup de pompare compus din 2 electropompe tip WILO şi vas de hidrofor de 80 l şi din staţie de tratare a apei de tip Aldos cu dozare automată de soluţie de hipoclorit de sodiu.
Conducta de aducţiune a apei de la forajele F1 şi F2 la cele 3 rezervoare de înmagazinare este executată din PEHD cu Dn 110 mm şi L 200 m.
Gospodăria de apă Cristeşti, situată în partea de est a localităţii Gănești, asigură alimentarea cu apă din puţul forat F4. Apa este stocată într- un rezervor de înmagazinare din POLSTIF montat semiîngropat. Gospodăria de apă mai conţine staţia de pompare situată subteran, alcătuită din 2 electropompe submersibile multietajate tip WILO şi un vas de hidrofor cu capacitatea de 80 l, şi instalaţie de dezinfecţie automată cu hipoclorit prin intermediul căreia se realizează tratarea apei.
Conducta de aducţiune a apei de la forajul F4 la rezervorul de înmagazinare din cadrul gospodăriei de apă este executată din PEHD cu Dn 110 mm în lungime totală de 3500 m.
Sursa de apă este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever.
Reţeaua de distribuţie a apei la consumatori, alcătuită din conducte PEID cu Dn cuprinse între 63 și 140 mm, are o lungime de 43.339 m.
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

Comuna Cavadineşti nu dispune de un sistem centralizat de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate. Apele uzate provenite de la unităţile social economice sunt colectate prin intermediul unei reţele de canalizare proprii şi sunt evacuate în bazine vidanjabile.