Prezentare rețea Braniștea

Comuna Braniştea, compusă din satele Braniştea, Lozova, Traian şi Vasile Alecsandri, este situată în partea sudică a judeţului Galaţi, pe DN 25 Tecuci-Galați.

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează din sursa de apă subterană reprezentată de fronturile de captare vechi şi cel nou.

Frontul vechi este constituit din trei puţuri forate, din care în prezent două nu mai sunt utilizate, iar al treilea, amplasat în curtea fabricii de cărămidă, este menţinut pentru rezerva de debit.

Frontul nou este alcătuit din trei puţuri forate situate în partea de nord a localităţii Braniştea. Fiecare foraj este protejat cu cabină din beton armat semiîngropată, este echipat cu câte o pompă submersibilă şi este protejat din punct de vedere sanitar.

Aducţiunea apei:

  •  conducte de aducţiune care fac legătura între puţurile forate şi rezervorul de înmagazinare din incinta gospodăriei de apă Braniştea: branşament la magistrala ce trasportă apa pentru municipiul Galaţi de la frontul de captare Vadu Roşca, din OL şi PEHD cu Dn 110 mm şi asigură transportul apei către rezervorul de înmagazinare din incinta gospodăriei de apă din satul Vasile Alecsandri;
  • branşament la magistrala Șerbești-Galați ce transportă apă pentru municipiul Galaţi de la fronturile de captare apă de profunzime Vadu Roşca şi Salcia Lieşti; apa preluată este distribuită direct la consumatorii din satul Traian.

Gospodăria de apă Braniştea este alcătuită dintr-un rezervor montat semiîngropat de înmagazinare a apei cu volumul de 300 mc, staţie de pompare echipată cu 2 pompe, instalaţie de dezinfecţie a apei cu hipoclorit de sodiu. Gospodăria asigură dezinfecţia apei brute provenite de la puţurile forate şi distribuţia apei potabile obţinute în reţeaua de distribuţie.