UAT Berești

Prezentare rețea Berești

Amplasament: Oraşul Bereşti este situat în partea central-estică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează din două surse proprii subterane:

  • captarea Pleşa, prin intermediul unor drenuri aflate în partea de vest a satului Pleşa;
  • un puţ forat, amplasat în zona de sud a oraşului.

Din sursa subterană Pleşa apa este captată prin 10 puţuri colectoare, apoi dirijată într-un rezervor metalic de colectare şi stocare, amplasat subteran. O parte din volumul de apă captat prin sistemul de drenuri este dirijat la un bazin metalic îngropat, de unde este pompat la rezervorul de colectare. Apa stocată în rezervorul de colectare este dirijată în rezervorul din beton armat îngropat, cu V= 500 mc,  prin intermediul unei staţii de pompare.

Puţul forat este echipat cu instalaţie de pompare care dirijează apa direct în reţeaua de distribuţie existentă şi apoi în rezervorul de înmagazinare cu capacitatea de 500 mc.

Sursele de captare sunt încadrate în zone protejate din punct de vedere sanitar.

Aducţiunea apei se realizează prin conducte în lungime totală de 3,95 km.

Distribuţia apei la punctele de consum se realizează gravitaţional, printr-o reţea cu lungimea totală de 17,5 km.

Tratarea apei se realizează prin intermediul unei instalaţii de dezinfecţie automată cu hipoclorit.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere provenite de pe raza orașului Berești sunt colectatate printr-o rețea de canalizare executată din conducte cu Dn=110-250 mm și lungimea totală de 5 km, fiind epurate astfel:

  • apele uzate colectate din zona de nord a orașului (6 blocuri, sală de sport, liceu) sunt dirijate către un decantor tricompartimentat, cu volumul de 16 mc.
  • apele uzate colectate din zona de sud a orașului (14 blocuri) sunt dirijate către un decantor tricompartimentat cu volum de 20 mc și un decantor bicompartimentat de 30 mc.

După epurarea primară, apele decantate sunt evacuate în cursul de apă Chineja, prin intermediul a două conducte din beton armat cu Dn 250 mm cu lungimea de 5 km.