Prezentare rețea Berești-Meria

Amplasament: Comuna Bereşti Meria este situată în partea nord estică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Localitatea Pleşa

Sursa de apă o constituie izvoarele cunoscute cu denumirea ''sursa de apă Pleșa'', situate în partea de vest a localităţii.

Captarea apei se realizează printr-un dren alcătuit din tuburi de beton având Dn=200 mm şi lungime de 30 m, amplasate în spic perpendicular pe direcţia de curgere a apei. Apa colectată prin dren deversează în camera colectoare situată în aval, de tip cheson. Chesonul este prevăzut la partea superioară cu o cabină în care se găseşte echipamentul electric al electropompei submersibile.                                                       
Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.          
Reţeaua de aducţiune a apei este constituită din conducte PEHD Dn=100 mm în lungime totală de 1520 m, până la gospodăria de apă.

Gospodăria de apă situată în partea nord-estică a localităţii Pleşa este alcătuită dintr-un rezervor de înmagazinare montat suprateran la o cotă dominantă, fapt ce asigură distribuţia gravitaţională a apei la consumatori. Reţeaua de distribuţie a apei este realizată în sistem ramificat din conducte cu Dn=25-100 mm, în lungime totală de 2760 m.

Gospodăria de apă este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.          
Apa captată se dezinfectează prin clorinare prin intermediul unei staţii de clorinare automată. Aceasta este amplasată în aceeaşi incintă cu rezervorul de înmagazinare.                                             
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Localitatea Balintești

Sursa de apă este reprezentată de două drenuri longitudinale care captează izvoarele de coastă existente în partea de vest a localităţii. Camera de captare a apei are trei compartimente: de primire a apei captate şi în care se realizează desnisiparea, de plecare a apei decantate şi cel al vanelor.                                                           
Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată cu regim sever din punct de vedere sanitar.
Staţia de pompare a apei din drenuri este echipată cu un grup de pompare de tip Grundfos şi asigură pomparea apei decantate către rezervorul de înmagazinare a apei.

Aducţiunea apei de la staţia de pompare la rezervoarele de înmagazinare este constituită din conducte cu Dn=110 mm şi lungime de 300 m.

În cadrul gospodăriei de apă există 4 rezervoare de înmagazinare amplasate subteran ,o staţie de pompare echipată cu un grup de două pompe Grundfos şi o staţie de clorinare automată a apei, cu hipoclorit.
Gospodăria de apă este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.           
Distribuţia apei se realizează gravitaţional şi prin pompare printr-o reţea realizată ramificat din conducte PEHD cu diametre diferite pe tronsoane (Dn 63-143mm), în lungime de 15230 m.                         
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

În comuna Bereşti Meria nu există reţea de canalizare pentru apele uzate menajere şi nici staţie de epurare.