Prezentare retea Băleni

Amplasament: Comuna Băleni este situată în zona centrală a județului Galați - zona formată din Podișul și Colinele Covurluiului, care fac parte din marea unitate structurală a podișului Moldovei.

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează din două puțuri forate amplasate în partea de vest și două în partea de sud a localității Băleni.

Aducţiunea apei se realizează prin conducte din PEHD cu Dn=110 mm în lungime totală de 4,7 km.

Rezervorul tampon este din POLISTIF, îngropat, de capacitate 50 mc, echipat cu stație de pompare ce pompează apa către Gospodăria de apă.

Gospodăria de apă are în componență rezervoarele de înmagazinare (de 300 mc și 350 mc), stația de pompare și instalațiile de tratare a apei.

Stația de deferizare este alcătuită din 4 linii independente de filtrare. Fiecare linie constă în filtru de impurități pentru reducerea turbidității și filtru cu mix de rășină minerală, care are rolul de reducere a fierului și manganului din apa brută. Instalația de clorinare asigură dezinfecția apei cu soluție de hipoclorit de sodiu 12,5% prin injecție în conducta de intrare a apei în rezervoare.

Distribuţia apei la punctele de consum se realizează în sistem ramificat, printr-o reţea cu lungimea totală de 22,516 km.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.