UAT Bălășești

Prezentare rețea Bălășești

Comuna Bălăşeşti cuprinde 4 sate: Bălăşeşti, Ciureşti, Ciureştii Noi şi Pupezeni. Este situată în nordul judeţului Galaţi, la hotarul cu judeţul Vaslui.

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă a localității Bălășești se realizează dintr-un front de captare compus din drenuri longitudinale, amplasat pe versantul situat în partea de sud-est a localității (în conservare) și dintr-un puț forat echipat cu pompă submersibilă.

Alimentarea cu apă a localității Ciurești se realizează din sursa de apă subterană, prin captarea acviferului de adâncime al râului Hobana, cu 2 puțuri forate, unul echipat cu pompă submersibilă.

Forajele sunt protejate cu cabine din beton armat monolit semiîngopate. În jurul forajelor există zonă de protecție sanitară, împrejmuită cu gard din plasă de sârmă.

Aducţiunea apei de la forje la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin conducte din PE cu Dn 110 mm pentru Bălășești (lungime totală – 3.376,5 m) și Dn 80 mm pentru Ciurești (lungime totală – 1.438,5 m).

Gospodăriile de apă

Înmagazinarea apei în localitatea Bălășești se face într-un rezervor cu o capacitate de 300 mc, iar la Ciurești, în trei rezervoare de 80 mc, toate din beton armat. 

Potabilitatea apei se realizează prin dezinfectare cu ajutorul instalațiilor de clorinare automată.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Distribuția apei

Distribuția apei către consumatori în Bălășești și Ciurești se face gravitațional și parțial prin pompare.

Evacuarea apelor uzate

Localitatea Bălășești nu dispune de un sistem centralizat de colectate, epurare și evacuare a apelelor uzate, dar cele provenite de la obiectivele sociale sunt colectate prin rețele de canalizare locale și evacuate în bazine vidanjabile.