SISTEM de MANAGEMENT INTEGRAT

Managementul este o institutie a organizatiei, o stare de spirit a fiecarui om al ei, un ansamblu de metode specific , intre care si cele asociate cu sisitemele de management integrat, o carte din care este de invatat pentru decenii….

A proiecta Sistemul de Management al unei organizatii inseamna sa concepi, sa planifici sistematic politicile, obiectivele, procesele, metodele si modul in care urmeaza sa fie implementate in rutina de fiecare zi a organizatiei.

Intr-adevar: - Principiile se transpun in viziune, politici;
- Politicile se pun in aplicare prin indicatoride performanta-obiective-tinte anume concepute;
- Obiectivele se realizeaza prin procese anume concepute;
- Procesele se alcatuiesc din activitati
- Imbunatatirea continua se realizeaza prin aplicarea de metode manageriale;Valoarea pe care o adauga un sistem de management integrat este materializata prin cresterea increderii de care se bucura organizatia in fata clientilor si partenerilor ei.

Prin certificare,  potrivit definiţiei date de Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ), se înţelege ,,procedura şi activitatea desfăşurată de un organism autorizat pentru determinarea, verificarea şi atestarea scrisă a calităţii produselor sau proceselor în concordanţă cu obiectivele stabilite”.

Prin urmare, certificarea reprezinta o modalitate de atestare a conformităţii produselor, servicilor, proceselor, sistemului de management integrat calitate mediu si sanatate si securitate ocupationala al unei organizaţii, cu un referenţial prestabilit, atestare pe care o realizează un organism neutru, independent de producător şi beneficiar, denumit organism de certificare.

În acest context certificarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala s-a realizat efectiv prin obţinerea certificărilor acordate de Societatea Română pentru Asigurarea Calitatii (SRAC) şi confirmate de Institutul Internaţional de Certificare IQNet  astfel : 

1. Certificat SRAC nr. 6529 / din 14 august 2017 prin care se certifica: APA CANAL SA Galati pentru activitatile de captare, tratare si distributia apei potabile si colectarea si epurarea apelor uzate are implementat si mentinut un sistem de management al calitatii conform conditiilor standardului ISO 9001: 2015 .

2. Certificat SRAC nr. 1978 / din 14 august 2017 prin care se certifica: APA CANAL SA Galati pentru activitatile de captare, tratare si distributia apei potabile si colectarea si epurarea apelor uzate are implementat si mentiunt un sistem de management al mediului conform conditiilor standardului ISO 14001: 2015 .

3. Certificat SRAC nr. 1042 / din 14 august 2017 prin care se certifica: APA CANAL SA Galati pentru activitatile de captare, tratare si distributia apei potabile si colectarea si epurarea apelor uzate are implementat si mentiunt un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale  conform conditiilor referentialului OHASAS 18001: 2008.

GDPR