ÎNTREBARI FRECVENTE

Suma minimă de la care se pot sista serviciile

Suma minimă de la care se pot sista serviciile

Întrebare:
Care este suma minimă pentru care furnizorul are dreptul să sisteze furnizarea serviciilor către un consumator?

Răspuns:
Operatorul are dreptul să sisteze serviciile de apă şi canalizare şi să îi debranşeze de la reţeaua publică pe utilizatorii care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, inclusiv majorările de întârziere, dupa 45 de zile de la data emiterii facturilor, indiferent de cuantumul debitului.
Măsura debranşării se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

GDPR