ÎNTREBARI FRECVENTE

Plata eșalonată a facturilor sau soldurilor restante

Plata eșalonată a facturilor sau soldurilor restante

Întrebare:
Cum procedez daca sunt in imposibilitatea achitarii integrale a unei facturi mai mari sau a restantelor de plata?

Răspuns:

Conform art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 republicata, operatorul are dreptul să sisteze serviciile de apă şi canalizare şi să debranşeze de la reţeaua publică utilizatorul care nu şi-a achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, indiferent de cuantumul debitului. Măsura debranşării se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

În cazul utilizatorilor aflati în imposibilitatea de a achita integral o factură de apă sau soldul restant, există altenativa achitării în rate, prin încheierea unui angajament de plata esalonata.

Eșalonările la plată se vor face cu plata unui avans de min.50% din valoarea debitului/soldului restant, la data încheierii angajamentului. Eșalonările se vor face pe o perioadă de cel mult 6 luni, în funcție de cuantumul debitului, la care se va adăuga plata facturii curente odată cu rata scadentă.

Nerespectarea oricărui termen de plată conduce la anularea angajamentului de eșalonare, sistarea furnizării apei potabile fără alt preaviz și acționarea imediată a debitorului în judecată.