ÎNTREBARI FRECVENTE

Plata apei meteorice

Plata apei meteorice

Întrebare:
Cum se calculează apa de ploaie?

Răspuns:
Nu plătiţi apa de ploaie, ci serviciul efectuat de Societatea Apa Canal S.A Galati, care include: colectarea, transportul şi epurarea apelor meteorice.
Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se factureaza lunar, utilizand cantitatea specifica de apa meteorica, transmisa de A.N.M. Pentru luna in curs (N), se ia lua in calcul cantitatea specifica de apa meteorica comunicata de A.N.M. cu 2 (doua) luni anterioara emiterii facturii (N-2). [Ex. In luna iulie facturarea se face prin inmultirea cantitatii specifice de apa meteorica transmisa de A.N.M. pentru luna mai, acelasi an, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator (verificate cu datele din actul de proprietate) si cu coeficientii de scurgere recomandati de normele si normativele tehnice in vigoare] Coeficientii de scurgere recomandati de SR 1846-2/2007, sunt:
a) coeficient 0,9 – pentru utilizatorii cu incinte betonate total/partial sau cu drumuri si alei de incinte betonate etc., se vor lua in calcul toate suprafetele;
b) coeficientul mediu conf. SR 1846-2/2007 - in functie de tipul de pavaj (asfalt si beton, piatra, piatra sparta, etc.)  - pentru domeniul public si privat al mun. Galati.
Baza legala care reglementeaza facturarea acestui serviciu: Ordinul ANRSC nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare (art.209-215), Ordinul ANRSC nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare (art.11.3); Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Judetul Galati, art. 197-203; Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art.10.

GDPR