ÎNTREBARI FRECVENTE

Informaţii publice

Informaţii publice

Întrebare:
În baza cărei legi pot fi solicitate informaţii publice şi cum trebuie procedat pentru a intra în posesia respectivelor informaţii?

Răspuns:
Informaţiile de interes public sunt furnizate în baza Legii 544/2001. Pentru a intra în posesia informaţiilor solicitate este necesar să depuneţi o cerere în scris, la Registratura societatii Societatii Apa canal SA Galati, str. Ctin. Brancoveanu nr. 2.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, 30 de zile de la înregistrarea solicitării, funcţie de complexitatea, volumul lucrărilor de documentare şi de urgenţa solicitării.
În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

GDPR