ÎNTREBARI FRECVENTE

Contorul de bransament şi verificarea acestuia

Contorul de bransament şi verificarea acestuia

Întrebare:
Care este aparatul de măsură a serviciilor prestate şi când se verifică acesta?

Răspuns:
Aparatul de măsură care stă la baza facturării serviciilor prestate de operator este contorul montat într-un cămin de bransament amplasat la limita de proprietate a utilizatorului, acesta fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile. Contoarele de bransament sunt instalate şi întreţinute de către operatorul/prestatorul serviciului public de alimentare cu apă.Contorul de apă trebuie să fie uşor accesibil în orice moment pentru personalul operatorului.
Verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de bransament se face ca obligaţie legală a operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului. În caz de înlocuire a contorului de apă din iniţiativa operatorului, utilizatorul va fi înştiinţat anterior, pentru a asista la operaţiunea de înlocuire şi de înregistrare a indexului vechi şi a indexului de pornire al noului contor.
Utilizatorul are dreptul să ceară în orice moment verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de bransament. Verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă se face de către delegatul B.R.M.L. sau altă persoană legal autorizată, numai pe standuri de verificare autorizate.