ÎNTREBARI FRECVENTE

Calcul în cazul unui contor de branşament defect

Calcul în cazul unui contor de branşament defect

Întrebare:
Cum se calculează cantitatea de apă potabilă consumată, în cazul unui contor de branşament defect?

Răspuns:
Atunci când un contor de bransament este considerat defect (contor blocat sau distrus prin îngheţ sau şoc mecanic, incendiu, etc ) volumul de apa ce urmează a fi facturat se calculează ca o medie a consumurilor zilnice anterioare pe un an de zile. Atunci când media consumului nu se poate face pe un an de zile, se va lua în calcul media cantităţilor înregistrate existente în evidenţa operatorului iar dacă nici aceasta nu există (utilizator nou) conform Ordin 29/N/1993.
Verificarea periodică se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare şi se suportă de către operator.
Contoarele instalate la branşamentul fiecărui utilizator, suspecte de înregistrări eronate, se demontează de operator şi se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, cheltuielile de verificare, montare şi demontare vor fi suportate conform Ordin 29/N/1993, astfel: de către utilizator dacă contorul a fost admis din punct de vedere metrologic, de către operator dacă contorul a fost respins din punct de vedere metrologic.
În cazul în care la verificarea/expertizarea metrologică contorul a fost declarat "respins" operatorul va proceda şi la o regularizare a facturii; cuantumul prestatiilor furnizate in luna in care s-a solicitat verificarea aparatelor de masura, se va recalcula, in baza inregistrarilor noilor aparate de masura montate, pentru perioada de la ultima citire facturata pana la data sesizarii.