ÎNTREBARI FRECVENTE

Calcul apă uzată menajeră

Calcul apă uzată menajeră

Întrebare:
Cum se calculează cantitatea de apă uzată menajeră?

Răspuns:
Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici se va calcula ca 100% din apa consumată. Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de consumatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator. Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul.