Reabilitare in regim de urgenta str. Brailei

Reabilitare in regim de urgenta str. Brailei

Reabilitare in regim de urgenta str. Brailei

Societatea APA CANAL S.A. Galați și Primăria Municipiului Galați anunță demararea investiției „Lucrări de intervenție în primă urgență pentru reabilitare rețea apă potabilă Dn 300mm strada Brăilei, tronson bloc B7-R3-B6-R4 - str. Roșiori”

Lucrările vor fi realizate din surse proprii Apa Canal SA Galați (profit reinvestit) și executate de AEG Tehnology, în contextul reabilitării extinse a zonei centrale a orașului. În acest scop, Primăria Municipiului Galați a eliberat autorizația de construcție în regim de urgența, astfel încât să putem realiza investiția în acest an, cât mai permit condițiile meteo.          

Reamintim că în anul 2018 a fost reabilitată conducta magistrală de apă Dn 400mm de pe str. Brăilei pe tronsonul cuprins între blocurile R1 - B8 - R3. Conducta magistrală de apă potabilă propusă acum pentru reabilitare, asigură alimentarea cu apă a cartierului Mazepa I, a fost pusă în funcțiune în anul 1979, are durata de viață expirată, costuri de operare în creștere și nu mai prezinta siguranță în exploatare.

Din aceste motive, se vor înlocui următoarele conducte:

  • conductă Dn 300mm Pn 10bar PE 100 SDR 17, lungime cca. 310 ml, pozată în spațiu verde în zona blocurilor B7-R3-B6-R4, cu subtraversarea aleii și a str. Roșiori;
  • conductă Dn 200mm Pn 10bar PE 100 SDR 17, lungime cca. 85 ml, subtraversare str. Brăilei;
  • conductă Dn 150mm Pn 10bar PE 100 SDR 17, lungime cca. 60 ml, pozată în carosabilul str. Roșiori;
  • conductă Dn 80mm Pn 10bar PE 100 SDR 17, lungime cca. 6 ml branșamente hidranți incendiu Dn 80mm (2 hidranți supraterani).

De asemenea, se vor executa lucrări de reparație la căminele de vane existente și se vor echipa cu vane noi.        

Pe durata execuției lucrărilor de reabilitare se va asigura alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor afectați, prin execuția unor tronsoane de conducte provizorii. Lucrările vor presupune o serie de opriri în furnizarea apei în zonă, ceea ce va crea un oarecare disconfort clienților noștri. Îi asigurăm pe această cale că vor fi anunțați din timp despre aceste opriri de apă și facem apel la răbdarea și bunăvoința lor, în speranța că vor înțelege faptul că aceste investiții vor avea drept rezultat îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu apă potabilă.