UAT Baneasa

Prezentare retea Băneasa

Comuna Băneasa, compusă din satele Băneasa și Roșcani, este situată în nord-estul județului, fiind străbătută de șoseaua județeană DJ242B.

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează din sursa de apă subterană, reprezentată de 2 fronturi de captare amplasate în satul Băneasa, echipate cu pompe submersibile. Forajele sunt protejate cu cabină din beton armat monolit. În jurul forajelor există zonă de protecție sanitară, împrejmuită cu gard din plasă de sârmă.

Aducţiunea apei de la cele două forje la rezervoarele de înmagazinare se realizează printr-o conductă din PE cu Dn 110 mm şi L 1000 m.

Gospodăria de apă

Înmagazinarea apei se face în 3 rezervoare montate subteran, cu o capacitate de 80 mc fiecare. Stația de pompare asigură pomparea apei din rezervoarele de înmagazinare numai pentru zonele la care apa nu se distribuie gravitațional, asigurând și presiunea necesară hidranților. Stația este echipată cu 3 pompe tip PEDROLLO.

Pentru asigurarea condițiilor de potabilitate, este montată o stație de tratare a apei tip HIDROINSTAL. Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Distribuția apei

Rețeaua de distribuție este executată din conducte din polietilenă de înaltă densitate cu o lungime totală de 18.000 m. Pe traseul conductei de distribuție s-au prevăzut cămine de vane la intersecțiile principale, hidranți exteriori, vane de golire și vane de aerisire.        

Evacuarea apelor uzate

Localitatea Băneasa nu dispune de un sistem centralizat de colectate, epurare și evacuare a apelelor uzate, dar cele provenite de la sediile instituțiilor publice din comună sunt colectate în rezervoare betonate, de unde sunt evacuate prin vidanjare.