LABORATOARE

Laborator verificari metrologice

Societatea APA CANAL SA Galati realizeaza verificari metrologice la contoarele de apa rece/calda prin Laboratorul de Verficari Metologice propriu. Laboratorul face parte din cadrul Serviciul Laboratoare Calitate si are doua puncte de lucru lucru: unul in Municipiul Galati, str. C. Brâncoveanu nr.2  si altul in municipiul Tecuci, judetul  Galati in incinta  Complexului de inmagazinare Nicolae Balcescu, str. Ana Ipatescu nr. 26.

Laboratorul a fost autorizat inca din 2001, fiind apoi reevaluat periodic, conform programelor de supraveghere metrologica ale Directiei Regionale de Metrologie Legala Constanta, obtinandu-se de fiecare data autorizatia de functionare.

Laboratorul Verificari Metrologice detine Autorizatia nr. 003-24 emisa de BRML conform OG 20/1992 privind activitatea de metrologie cu modificarile ulterioare, HG 193/2002, IML 5-05 aprobate prin HG 1660/2005 cu modificarile ulterioare si SR EN ISO/CEI 17025:2005 ’Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari".

Pentru asigurarea calitatii rezultatelor verficarilor metrologice efectuate laboratorul a participa periodic la programe de comparari interlaboratoare organizate de Asociatia Laboratoarelor din Romania ROLAB.

Laboratorul Verficari Metrologice are in dotare trei instalatii moderne pentru verficarea metrologica a contoarelor de apa. Acestea, conform cerintelor, sunt etalonate periodic de Institutul National de Metrologie Bucuresti si Serviciul Judetean de Metrologie Legala Galati.

  • Instalatie pentru verificarea metrologica contoare de apa rece DN 15 - DN 50 de tip volumetric, statica cu circuit inchis, multipost , cu doua linii de verficare cu trei vase etalon din inox;
  • Instalatie pentru verificarea metrologica contoare de apa rece DN 15 - DN 50 de tip volumetric, statica cu circuit inchis, multipost , cu un vas etalon din inox;
  • Instalaţie pentru verificarea metrologica contoare de apă rece Dn 15 - Dn 50 de  tip gravimetrică, statică cu circuit inchis, etalon utilizat aparat de cântărit cu funcţionare neautomată.

Personalul Laboratorul Verficari Metrologice este autorizat de catre Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta pentru efectuarea verficarilor metrologice a contoarelor de apa.
Pentru verificarea metrologica a contoarelor va puteti adresa societatii noastre pe baza unei solicitari scrise. Verificarea metrologică se realizează numai dupa achitarea tarifului.

Tarifele sunt stabilite în funcţie diametrul nominal al contoarelor de apa, astfel:

Nr.crt. DENUMIRE TARIFE PRESTAT Tarife Tarife
Inclusiv TVA 19% Lei exclusiv TVA 19% Lei
1 Tarif pentru verifcarea metrologica a contorilor de apa rece/calda Dn 15 mm  33,50  28,15
2 Tarif pentru verifcarea metrologica a contorilor de apa rece/calda Dn 20 - 25 mm         36.00 30.25
3 Tarif pentru verifcarea metrologica a contorilor de apa rece/calda Dn 32 - 40 mm         55.50  46.64