LABORATOARE

Laborator apa uzata

LABORATORUL  APE  UZATE  apartinand Serviciului Laboratoare Calitate  a implementat, in decursul anului 2013, sistemul de management de calitate  in conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2018. 

Aceasta actiune a reprezentat ultima etapa in reorganizarea activitatii laboratorului si a inclus alaturi de shimbarea locatiei intr-un spatiu nou special, dotatrea cu mobilier si echipamente moderne si performante si instruirea personalului in conformitate cu noile cerinte.
Scopul implementarii sistemului de calitate este obtinerea acreditarii RENAR si astfel, confirmarea  competentei laboratorului de a desfasura activitatea de incercari fizico-chimice pentru probe de apa uzata, in vederea asigurarii increderii clientilor sai in rezultatele obtinute.
Prin politica referitoare la calitate, laboratorul asigura partile interesate ca principalele obiective asumate sunt:

  • realizarea incercarilor in timp util, la nivelul de performanta declarat de laborator si in conformitate cu cerintele clientilor si a standardelor aplicate;
  • satisfactia clientilor interni si externi;
  • asigurarea confidentialitatii si a dreptului de proprietate al clientului;
  • respectarea cerintelor legale si de reglementare care au incidenta in activitatea laboratorului;
  • acreditarea si mentinerea acreditarii laboratorului;

Pentru realizarea obiectivelor, managementul   APA CANAL  SA Galati  se angajeaza sa acorde sprijinul si sa aloce resursele necesare pentru:

  • desfasurarea activitatii laboratorului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 si ale clientilor sai,
  • asigurarea conditiilor pentru respectarea bunei practici profesionale de catre personalul laboratorului,
  • cresterea  permanenta a competentei personalului;
  • neimplicarea personalului laboratorului in activitati care ar putea diminua increderea in competenta, impartialitatea, rationamentul sau integritatea sa functionala,
  • imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al laboratorului.

Laboratorul  Ape Uzate functioneaza in cadrul Serviciului Laboratoare.Calitate al societatii  APA CANAL SA Galati si este amplasat la etajul 1 al cladirii administrative situate in incinta Statiei de Epurare.
Laboratorul este deservit de personal avand instruirea si calificarea necesara desfasurarii activitatilor specifice din domeniul analizelor de ape uzate. Pornind de la politica referitoare la  ridicarea nivelului calitativ al serviciilor oferite clientilor, prin instruirea personalului, prin crearea unui mediu de lucru sanatos si  protejarea mediului inconjurator  APA CANAL SA Galati  a  dotat laboratorul cu ehipamente performante de lucru  necesare pentru efectuarea incercarilor specifice  apelor uzate si capabile sa atinga exactitatea ceruta de standardele de metoda aplicate.
Laboratorul Ape Uzate are drept obiect de activitate prelevarea si efectuarea de incercari pe probe de apa uzata, tinandu-se cont de cerintele metodelor de incercare precum si de cerintele clientului. Laboratorul de Ape Uzate  a obtinut acreditarea RENAR pentru o serie de incercari in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2018, conform Certificatului de acreditare nr. LI 1032/25.07.2014 actualizat in 24.08.2022. Fiecare incercare se efectueaza dupa proceduri specifice, care au la baza metodele standardizate in vigoare  (standarde internationale, europene si nationale).
Laboratorul  asigura pastrarea  confidentialitatii datelor si informatiilor referitoare la alte incercari.
Accesul beneficiarilor in zonele cu activitate ale laboratorului se face cu respectarea conditiilor de acces controlat si numai  insotiti de personalul desemnat al laboratorului.          
Laboratorul accepta informatii de feed-back de la client, atat pozitive cat si negative (concluzii ale supravegherii, analiza continutului raportului , omisiuni constatate, completari solicitate, etc).
Laboratorul, participa anual la scheme de intercomparare alaturi de  alte laboratoare  din Uniunea Europeana, pentru a-si evalua competentele profesionale, demonstrand astfel calitatea rezultatelor furnizate. Recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor furnizate, a dotarilor tehnice se face prin aceste teste de intercomparare care sunt recunoscute si apreciate de organismele de acreditare.

Mai puteti vizualiza:

GDPR