Istoria apei

istorie8.jpgistorie2.jpgistorie6.jpgistorie7.jpgistorie4.jpgistorie5.jpgistorie3.jpgistorie1.jpg

Istoria Companiei ...

1. Evoluţia sistemului de alimentare cu apă:

1872 - Se pune în funcţiune Uzina de apă 1 din sursa Dunăre, dotată cu filtre lente, având debitul de cca.120 l/s.
1894 - Se pune în funcţiune Turnul de apă.
1913 - Se pune în funcţiune o staţie de pompare la Turnul de apă.

1914 - Se pun în funcţiune 3 filtre rapide, (firma Glendfield Anglia) debitul uzinei crescând la cca. 200 l/s.
1925 - Extinderi la uzina de apă cu: un decantor de 3.500 mc, filtru, rezervoare de apă brută şi filtrată, grup de motopompe Gebauer, se înfiintează Baia Comunală.
1929 - Se construiesc 2 filtre lente debitul crescând la cca. 300 l/s.
1947 - Se construieşte filtrul rapid nr. 4 cu un debit de 30l/s.
1952 - Se construiesc filtrele rapide 5 si 6 cu un debit total de 60 - 80 l/s, intra în exploatare 4 decantoare orizontale cu un debit de cca. 550 l/s, se dau în exploatare 2 rezervoare cu capacitate totală de 5.000 mc.
1958 - Se dau în exploatare 2 rezervoare de câte 500 mc fiecare.
1961 - Intra în funcţiune noua staţie de pompare apă filtrată;
1962 - Se dă în funcţiune decantorul orizontal nr.5 la Uzina 1 cu un debit de cca. 100 l/s, intră în funcţiune staţia de tratare cu reactivi (sulfat de aluminiu).
1963 - 1964 Se realizează o baterie de 14 filtre rapide cu un debit total de 250 l/s, se dă în exploatare conductă de apă DN 800mm între Uzina 1 şi Turnul de Apă;
1965 - 1968 - Se dau în exploatare:

  • o sursă de adâncime Vadu-Roşca cu 66 puţuri forate pe o lungime de 14,9 Km
  • o staţie de repompare Şerbeşti echipată cu 2 rezervoare a câte 5.000 mc şi 6 electropompe
  • o conductă de aducţiune DN 1.000 mm cu L = 42 Km Vadu-Roşca – Şerbeşti
  • o conductă de refulare Şerbeşti-Galaţi DN 800 mm pe 17 Km şi Şerbeşti - Brăila DN 600 mm.
  • o staţie de pompare Fileşti (mun. Galaţi) dotată cu:

- 2 rezervoare de câte 15.000 mc
- o staţie de clorinare 6 electropompe cu capacitatea de pompare totală de 2.000 l/s.
1970-1971 - Se dau în folosinţă 2 rezervoare de câte 1.500 mc la Uzina 1;
1972 - Se dă în exploatare o conductă refulare Uzina de apă 1 - Turnul de Apă DN 1000mm.
1974 - 1975 Se execută Priza CSG de apă brută din Dunăre, se execută 2 conducte DN 800mm de la Priza de apă a CSG la Uzina 1, se transformă filtru lent nr. 4 într-o baterie de 8 filtre rapide, se execută conducta de refulare Şerbeşti-Galaţi DN 1000 mm.
1977 - Se execută 2 decantoare radiale cu diametrul de 30 m şi debit total de 390 l/s, se pun în funcţiune o staţie de microsite şi o staţie de tratare cu cărbune activ;
1979 - Se dau în exploatare două decantoare suspensionale cu un debit total de 90 l/s; Uzina 1 ajunge la un debit total de 930 - 1000 l/s;
1980 - Se dau în exploatare obiectivele de alimentare cu apă din sursa de adâncime Salcia-Lieşti cu un debit total de 900 l/s.
1992 - Se dau în exploatare lucrările de extindere a capacităţii la Uzina 1 cu 500 l/s, sursa de suprafaţă ajungând la 1430 l/s;
1995 - Se finalizează prima etapă a Uzinei de apă 2, cu capacitatea de 800 l/s, reuşindu-se cu această ocazie asigurarea unui regim de livrare, a apei reci potabile 24 din 24 ore, tuturor consumatorilor.

2. Evoluţia sistemului de canalizare:
1879 - Se dau în exploatare primele colectoare de canalizare şi prima gură de scurgere.
1887 - 1891 - Se execută o serie de guri de scurgere ape meteorice.
1895 - Se dă în exploatare un nou colector pe str. Pădurii;
1901 - Se execută un colector din beton armat cu DN 500 mm;
1905 - Se execută două colectoare de scurgere din beton armat DN 500 mm şi ovoid 65/100.
1968 - Se pune în funcţiune Staţia de pompare “Vulcan”, pentru ape pluviale care s-a modernizat în perioada 2000-2003.
1973 - Se pune în funcţiune staţia de pompare “Nordului”
1972 - Se pune în funcţiune SP 3.

3. Evoluţia societăţii

1993 – S-a înfiinţat R.A.J.G.C.L. COVURLUI prin divizarea regiei R.A.A.C.E.A.U. cu obiectul de activitate captare ape subterane de la Vadu-Roşca şi Salcia-Lieşti şi transportul apei până la consumatori (R.A. ACTIV Brăila 30% şi R.A.G.C. Galaţi – 70%)
1995 – S-a înfiinţat R.A.G.C. Galaţi prin comasare cu Regia de termoficare.
1998 – R.A.G.C. s-a reorganizat şi a devenit SC APATERM SA
2004 – S-a înfiinţat SC APA CANAL SA conform HCL nr. 46/30.09.2004. ca urmare a divizării societăţii SC APATERM Galaţi în două societăţi distincte.
2010 - Apa Canal S.A. a devenit Operator Regional la nivelul judetului Galati

GDPR