INFORMAȚII de MEDIU

Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane, fiind rezultatul interacţiunii dintre elementele naturale: sol, aer, apă, climă, biosferă, cu elemente rezultate din activitatea umană. Toate acestea influenţează condiţiile existenţiale şi posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii, drept urmare, protecţia mediului este o prioritate atât la nivelul României, cât şi la scară globală.
   In Romania, legislatia de mediu se aliniaza cerintelor europene in domeniu. In acest sens, s-au adoptat o serie de masuri minime de protectie a mediului, ce aveau in vedere limitarea poluarii, prin identificarea cauzelor acestora, precum si pe nevoia evidenta de a lua atitudine in vederea instituirii responsabilitatii financiare pentru daunele cauzate mediului. Aceasta evolutie  a condus  la delimitarea urmatoarelor principii de actiune:

  • Principiul „poluatorul plateste”: are in vedere suportarea,  de catre poluator, a cheltuielilor legate de masurile de combatere a poluarii stabilite de autoritatile publice, altfel spus costul acestor masuri va fi reflectat de costul de productie al bunurilor si serviciilor ce cauzeaza poluarea;
  • Principiul actiunii preventive: se bazeaza pe regula generala ca e mai bine sa previi decat sa combati;
  • Principiul utilizarii durabile a resurselor naturale: utilizarea resurselor sa corespunda necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati;

   In acest sens APA CANAL SA Galati a proiectat si implementat  la nivelul activitatii intregii societati  sistemul de management al mediului respectand cerintele standardului ISO 14001:2005. Prin certificarea acestui sistem se asigura atat  respectarea cerintelor standardului cat si  respectarea prevederilor legislative in vigoare in domeniul protectiei mediului.
   O actiune importanta realizata de societatea noastra in scopul protectiei mediului este monitorizarea deversarilor indirecte de apa uzata. In acest scop a fost elaborata  si implementata Metodologia de control a deversarilor indirecte si aplicarea penalitatilor pentru agentii economici cu potential poluator . Astfel, societatea noastra monitorizeaza din punct de vedere al calitatii apei uzate deversate prin reteaua de canalizare un numar de 101 agenti economici la nivelul intregii arii de operare. 
   O alta actiune la fel de importanta este identificarea oportunitatilor de valorificare a deseurilor . Dintre acestea o activitate deosebita este reprezentata de managementul namolului rezultat ca deseu din statiile de epurare a apelor uzate.
   Scopul general al Strategiei de gestionare a namolului este de a realiza un concept de depozitatre/valorificare a namolului provenit de la statiile de epurare  care are la baza urmatoarele principii:

  • evitarea producerii unor cantitati mari de deseuri;
  • valorificarea deseului prin utilizarea lui in diverse scopuri;
  • recuperarea energiei folosind diferite tehnici;
  • eliminarea finala printr-o depozitare pe amplasamente specifice care sa asigure protectia asupra mediului inconjurator.