INFORMARE CONȘTIENTIZARE

PROTECTIA SURSELOR DE APA

    Apa constituie unul din elementele indispensabile ale civilizaţiei, care pe lângă calitatea de element indispensabil vieţii animale şi vegetale, intervine direct sau indirect în cele mai variate activităţi: energetice, irigaţii, alimentare cu apă potabilă, industrie, acvacultură, transport, agrement, etc.
    Poluarea apei reprezintă tulburarea echilibrului biologic dintr-un ecosistem acvatic, ca urmare a modificării condiţiilor de mediu.
    In prezent, in cadrul proiectelor derulate prin POS Mediu, pentru reabilitarea  si extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, la nivel judetean, un accent tot mai mare se pune pe protectie a surselor de apa.
    Protectia surselor de apa reprezinta activitatea desfasurata in vederea asigurarii conditiilor de dezvoltare in ceea ce priveste protectia cantitativa si calitativa a apelor, acestea fiind considerate ca resurse limitate, care trebuie protejate impotriva degradarii.
    Odata cu cresterea cerintelor pentru alimentarea cu apa a populatiei, industriei si agriculturii, resursele de apa de suprafata cat si cele subterane disponibile se reduc treptat, datorita epuizatii lor cantitative si, mai ales calitative, se mareste si poluarea apelor, datorita cresterii volumelor de apa uzate evacuate si a micsorarii debitelor de dilutie.  Procesul de poluare a apei potabile poate avea loc ca urmare a activitatii umane, economice si sociale.
    Micsorarea sau evitarea influentei factorilor de poluare se face prin fenomenele de autopurificare si dilutie, precum si prin masuri speciale de interdictie a unor activitati, de utilizare cu restrictii a terenurilor in zonele de protectie sanitara si de folosire a tuturor mijloacelor si tehnologiilor de prevenire a poluarii solurilor si a apelor subterane in realizarea lucrarilor si activitatilor situate in perimetrele de protectie hidrogeologica.
    Apa poluata reprezinta o problema majora in Romania. Degradarea calitatii apei se datoreaza in principal evenimentelor accidentale si extinderii necontrolate a poluarii, cu influente directe asupra calitatii surselor de apa.
    In judetul Galati sunt suficiente resurse de apa pentru a asigura cererea de apa potabila. Principalele surse de apa din judetul Galati sunt fluviul Dunarea, reprezentand sursa de apa de suprafata si fronturile de captarea apa din sursa de adancime Salcia Liesti si Vadu Rosca.    
    APA CANAL SA Galati a initiat incepand cu anul 2013 desfasurarea unui amplu  Planul de actiune pentru protectia surselor se apa din judetul Galati prin care se doreste sa asigure o protectie corespunzatoare a pretioaselor resurse de apa existente in perimetrele hidrogeologice ale judetului nosru.  Prevenirea poluarii de orice natura  este o problema cheie in strategiile de protectie  a resurselor de apa fiind bine definita , prin actiuni specifice incorporate in planul de management tocmai pentru a se asigura  ca obiectivul  final de  mentinerea a unei calitatii deosebite a surselor de apa este indeplinit.

In acest sens, societatea noastra a realizat urmatoarele actiuni:

  • Zonele de protective sanitara cu regim sever pentru sursele de apa sunt  delimitate si marcate cu placate avertizoare.
  • Sunt reviziute planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru sursele de apa din judetu Galati;
  • Monitorizarea permanenta atat cantitativa cat si calitativa a surselor dee apa.
  • Monitorizarea permanenta a deversarilor indirecte de apa uzata pentru  agentii  economici cu potential poluator.

Serviciul Laboratoare Calitate