GL-CS-03

GL-CS-03 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare documentații de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în județul Galați - etapa 2 - cod smis 2014+ 140497