Factura

Factura

Factura reprezinta documentul ce justifica furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

Descrierea elementelor mai importante de pe factura:

 1. Cod Client: fiecare client are alocat un numar unic, care permite o identificare rapida a acestuia in baza de date;

 2. Denumire Client: numele clientului sau denumirea firmei/institutiei

 3. Adresa Client: adresa de corespondenta a clientului, localitatea, strada, nr., bloc, apart., cod postal.

 4. Data scadenta: termenul de plata al facturii;

 5. Apa rece: reprezinta cantitatea de apa pe care a consumat-o clientul in luna, masurata in metrii cubi;

 6. Canalizare: colectarea/preluarea cantitatilor de apa in reteaua de canalizare/statie de epurare;

 7. Apa Meteorica: colectarea/preluarea apelor provenite din precipitatii in reteaua de canalizare;

 8. Total factura curenta: suma de plata corespunzatoarefacturii curente si a eventualelor penalitati de intarziere curente;

 9. Sold precedent: suma corespunzatoare facturilor anterioare neachitate;

10. Total de plata: suma totala datorata;

11. Indexi contori: index vechi, index nou, consum lunar.

Neprimirea facturii nu constituie motiv de neplata. Factura este transmisa pe numele si la adresa de corespondenta trecute in contractul de prestari servicii incheiat cu societatea Apa Canal S.A. Galati.

Daca aceste date se modifica in timp, va rugam sa ne anuntati pentru actualizarea datelor dumneavoastra de contact.

Termenul de scadenta a facturilor este de 15 zile calendaristice de la data emiterii acestora (data emiterii facturii si termenul de scadenta se inscriu pe factura).

Termenul de gratie pentru facturi este de 30 zile calendaristice de la expirarea termenului de scadenta, adica 45 zile calendaristice de la emiterea facturii. Pentru facturile achitate in perioada de gratie nu se calculeaza penalitati de intarziere.

Pentru sumele neachitate dupa termenul de gratie, se calculeaza penalitatide intarziere egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform prevederilor legale. Penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei (a 16- a zi de la data emiterii), in cazul in care plata nu s-a facut in cele 45 de zile de la emiterea facturii.

Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie titlu executoriu.