Atentionare contoare radio

Legislatia in vigoare in domeniul serviciilor de alimentare  cu apa si de canalizare prevede ca Operatorul are obligatia contorizarii tuturor bransamentelor, iar Utilizatorul (clientul) are obligatia protejarii si pastrarii integritatii contorului si a sistemului de citire la distanta.

Atragem atentia asupra faptului ca distrugerea sau ruperea modului radio de pe aceste contoare nu influenteaza in nici un fel indicatiile, acestea putand fi citite fizic.

 

Inconvenientul pentru Utilizator in acest caz este insa ca va trebui sa suporte contravaloarea reparatiei sau inlocuirii modulului la firma furnizoare, suma nefiind deloc de neglijat.

De asemenea, in cazul in care deteriorarea contoarelor, in orice mod, s-a produs din vina consumatorului, acesta va suporta costul sistemelor deteriorate, al lucrarilor de demontare, verificare, reparare si remontare.

Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate contorului, precum si afectarea integritatii sau functionalitatii lor, in orice mod, constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, si se pedepseste in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Protejați contoarele! Nu distrugeți modulele radio!

GDPR