Studiu: Repartizare consum casnic

Studiu: Repartizare consum casnic

Studiu: Repartizare consum casnic

Conform unei analize efectuate la nivelul Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați, consumul mediu de apă potabilă în gospodărie la nivelul anului 2018 a fost de 94,9 litri/ persoană/ zi. 
Repartizarea acestui consum pe tipuri de activități din gospodărie este reprezentată în img.1.
La nivel european, consumul mediu de apă de la robinet este 120 litri/persoană/zi (date disponibile la nivelul anilor 2014 și 2015).

 

România înregistrează a patra cea mai coborâtă valoare a utilizării apei în sectorul gospodăriilor şi al serviciilor, conform EUROSTAT, respectiv 74 litri /persoană/zi. Situația la nivelul țării este cu atît mai îngrijorătoare, dacă avem în vedere evoluția consumului: 120,54 litri/persoană/zi în 2001, 79,45 litri/persoană/zi în 2011 și 74 litri/persoană/zi în 2015. Datele EUROSTAT indică, pentru perioada 2001–2011, că cele mai mari scăderi în utilizarea apei de către sectorul casnic au fost înregistrate de România (cu 52%).

NOTĂ:

Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale al Consiliului Economic şi Social al Națiunilor Unite defineşte, în Comentariul General Nr. 15, dreptul la apă ca fiind „apă într-o cantitate care este suficientă, sigură, acceptabilă şi accesibilă fizic şi economic pentru folosință personală şi casnică”.

Comentariul General Nr. 15 stabileşte necesarul de bază (cerințele minime) în ceea ce priveşte nevoile umane de apă, precizând că „nevoile umane de bază” cuprind resursele de apă pentru „folosințe personale şi casnice”, care includ apa potabilă, apa pentru spălarea rufelor, apa pentru pregătirea hranei şi pentru igiena personală şi a gospodăriei. Îndeplinirea acestor nevoi solicită, conform estimărilor specialiştilor, o cantitate de apă cuprinsă între 25 şi 100 de litri de apă pe persoană pe zi. Nevoile umane de bază pentru apă variază în funcție de climă, de dietă sau de activitatea desfăşurată.

CONCLUZIE:

La nivelul județului Galați consumul mediu de apă în gospodărie, de 94,9 litri/ persoană/zi, se află peste media națională (74litri/persoană /zi), dar mult sub media la nivelul Uniunii Europene, de 120 litri/persoană/zi.