ASOCIAȚII SISTATE

Din totalul de 727 asociatii de proprietari existente in municipiul Galati sunt sistate blocuri din 45 asociatii, ceea ce reprezinta cca.6% din totalul acestora. Ca si valoare, debitul restant al asociatiilor sistate este de 9.790.110 lei, respectiv 66% din total sold asociatii proprietari existent la 30.04.2023.

Societatea Apa Canal S.A. Galati procedeaza la sistarea alimentarii cu apa potabila in cazul asociatiilor de proprietari care inregistreaza solduri restante, in conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinelor ANRSC nr. 88,90/2007, Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotarare ADI "Serviciul Regional Apa Galati" si ale Contractului de furnizare/prestare perfectat intre cele doua parti.

Utilizatorii (asociatii de proprietari) au obligatia de a achita facturile reprezentand contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii acestora. Operatorul are dreptul sa sisteze furnizare/prestarea serviciilor acelor utilizatori care nu isi achita contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor, prin debransarea de retelele publice de distributie a apei.

Societatea Apa Canal S.A. Galati a derulat și derulează în continuare in judetul Galati investitii majore in serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, in cadrul proiectului "Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati", proiect co-finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu, respectiv “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014 - 2020", co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Cel din urma proiect mentionat se desfașoara pe teritoriul a 22 de UAT-uri și va cuprinde lucrări de extinderi ale rețelei de alimentare cu apă și ale rețelei de canalizare, realizarea stațiilor de tratare apă potabilă noi și a stațiilor de epurare, precum și lucrări de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare. Operatorul Apa Canal S.A. Galati a trebuit sa asigure fondurile necesare cofinantarii proiectului, drept pentru care a contractat imprumuturi (ce urmeaza a fi rambursate, la imprumutul contractat se adauga si dobanzile aferente). 

Societatea are de asemenea de achitat facturile emise de furnizori, intre care mai importanti: furnizorul de energie electrica, combinat-apa bruta de la Priza Dunarii, Administratia Nationala "Apele Romane", Fluid Group Hagen etc.  Neplata acestora atrage calculul penalitatilor, care de cele mai multe ori au o valoare semnificativa si care trebuie suportate de operator. 

Masura sistarii alimentarii cu apa este dispusa de Societatea Apa Canal S.A. Galati la asociatiile care inregistreaza solduri restante cu o vechime mare si un nivel redus al platilor, ceea ce poate conduce  la afectarea derularii lucrarilor de investitii si de mentenanta la retelele de apa si canalizare din aria de operare.

Societatea are de recuperat de la clientii din municipiul Galati cca. 32.040.000 lei. Din aceasta suma populatia datoreaza cca. 21.087.000 lei, aprox. 14.767.000 lei reprezentand numai datoriile asociatiilor de proprietari.

Asociatii aflate in program de sistare:

GDPR