APA METEO

Calcul Apă Meteo

Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare se facturează lunar, utilizand cantitatea specifică de apa meteorica, transmisă de A.N.M.
Pentru luna în curs (N), se ia în calcul cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. cu 2 (două) luni anterioară emiterii facturii (N-2).


[Ex. În luna iulie facturarea se face prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică transmisa de A.N.M. pentru luna mai, același an, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator (verificate cu datele din actul de proprietate) și cu coeficienții de scurgere recomandați de normele și normativele tehnice în vigoare].

Precipitații ANM

Cantitatea lunară de precipitații comunicată de Centrul Meteorologic Regional Moldova.

  • Cantitatea de precipitații lunară (l/mp) înregistrată la Stația Meteorologică Galați.