APA CANAL SA Galati

DEBITE CLIENTI

Clienţii debitori rămân fără apă !

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la clienţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă.
Factura de apă și canalizare trebuie plătită în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii. În cazul neachitării facturilor de apă și canalizare în termen de 30 de zile de la data scadenței se vor percepe majorări de întîrziere. Operatorul are dreptul să întrerupă furnizarea serviciului de apă și canalizare începînd cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.
În urma primirii notificarilor de debranșare, majoritatea datornicilor, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor, în doar câteva zile. Săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării nu și-au achitat restanțele.

La data de 30.09.2018 situația debitelor clienților Societatii Apă Canal SA Galați este următoarea:

  • Asociatii de proprietari – 14.115.370 lei;
  • Persoane fizice casnici – 1.408.209 lei;
  • Contracte individuale - 2.137.435 lei;
  • Bugetari  – 587.638 lei;
  • Bugetari de primarie – 1.579.667 lei;
  • Fundatii, Culte, Partide – 68.654 lei;
  • Agenti economici privati –2.170.084 lei;
  • Agenti economici de stat – 244.284 lei.

Debite clienti, mai vechi de 60 zile: