APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 INFORMATII - LIVRARE FACTURI

       

Presiune redusă în 3 cartiere

În contextul lucrărilor de investiții executate de Primăria Municipiului Galați, în data de 21.11.2017, OBERCONS COMP SRL va executa lucrări de înlocuire vane Dn600mm și Dn400mm în vederea cuplării conductei noi Dn400mm în bdul. Dunărea, Micro 20, tronson: bloc B3 sc. 1 – Biserica Sf. Paraschiva. Lucrările fac parte din obiectivul de investiții  “Reabilitare conductă distribuție apă potabilă Dn 400 mm OL pozată în canal de protecție necirculabil, str. Stadionului și str. Săvinești Micro 21-Bd. Dunărea, Micro 20 - etapa II”. 

În consecință, pentru buna derulare a lucrărilor, în data de 21.11.2017, între orele  08.00–17.00, se va proceda la alimentarea cu apă potabilă cu presiune redusă în cartierele: Micro 16, Micro 17, Micro 18, ceea ce va afecta (lipsă apă) etajele superioare ale blocurilor din cele 3 cartiere, punctele termice situate în cele trei cartiere (presiune diminuată), precum și agentii economici din Drumul de Centură, tronson str. Brăilei – str. Prelungirea Brăilei (presiune diminuată).

... mai mult

Anunț public

... mai mult

Vidanjare la cel mai redus tarif din județ

Apele uzate care nu ajung în sistemul de canalizare și ulterior în stațiile de epurare, pentru a fi curățate/tratate, au impact negativ asupra mediului, contaminând aerul, solul și pânza freatică.

Din acest motiv, legislația în vigoare prevede că în zonele în care nu există rețele de canalizare, utilizatorii au obligația dotării cu bazine etanșe vidanjabile sau cu stație de epurare compactă locală. Vidanjarea și evacuarea apelor uzate din fosele de colectare se realizează  de către operator, în baza unui contract de servicii preluare ape uzate vidanjate. 

Tarifele APA CANAL pentru vidanjare, care au intrat în vigoare începând cu data de 10.11.2017, au fost scăzute până la nivelul costului de operare, respectiv:

  • tarif vidanjare: 2,8 lei/mc (fără TVA)
  • tarif deplasare vidanjă: 3,8 lei/km (fără TVA)

... mai mult

Cum faceți o comandă de vidanjare

Pentru cei interesați de serviciile de vidanjare prestate de Societatea APA CANAL S.A. Galați la tarifele cele mai scăzute la nivelul județului, facem precizarea că deținem pentru acest tip de activitate utilaje specializate, performante, autorizate pentru prestații către terți.

... mai mult