APA CANAL SA Galati

a b c d e f

 

 

 
 

 INFORMATII - LIVRARE FACTURI

       

Comunicat: Oprire apă în 21.09.2017

  Societatea APA CANAL S.A. Galați aduce la cunostință că în data de 21.09.2017 în intervalul orar 08.00-18.00 se va întrerupe alimentarea cu apă a unor consumatori din cartierul Micro 14 pentru executarea lucrărilor de cuplare a conductei Dn 200 mm PEHD – Tronson 5, aferent bl. PM1, PM2, PM3, PM4, punctul termic SC69 – str. Energiei. Lucrările vor fi realizate de AEG Tehnology în baza contractului „Reabilitare rețele distribuție apă potabilă pozate în tunel tehnic circulabil, cu amplasament în mun. Galați, cartier Micro 14, Siderurgiștilor Vest, Mazepa I și II”.

Va fi afectată alimentarea cu apă potabilă a următorilor consumatori:

  • consumatorii casnici și agenții economici de la blocurile: M6, M7, S5A, S5B, S5C, G1, PM7, PM1, PM2, PM3, PM4, LG1, LG2, M4A, M4B, M5A, M5B din Micro 14
  • Școala nr. 41
  • punctul termic al Calorgal SC69

    ... mai mult

Anunț public

Municipiul Galati pentru SC APA CANAL SA GALATI, titular al proiectului“Reabilitare retea apa  potabila Dn100mm-Dn150mm, str. Nicolae Alexandrescu, municipiul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ““Reabilitare retea apa  potabila Dn100mm-Dn150mm, str. Nicolae Alexandrescu, municipiul Galati”,propus a fi amplasat in intravilan municipiul Galati, str. Nicolae Alexandrescu,  judetul Galati .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2  in zilele de luni-joi, intre orele 8,30 - 16 si vineri intre orele 8,30 - 13,30 precum si la urmatoarea adresa de internet http//apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 15.09.2017

Anunț public

APA CANAL S.A. Galați, cu sediul în str. C. Brâncoveanu nr. 2, Galați, înregistrată la Registrul Comerțului cu J17/1795/2004, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reabilitare rețea apă potabilă Dn100mm - Dn150mm, str. Nicolae Alexandrescu, județul Galați”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protectia mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Societății Apa Canal SA Galați, în zilele de luni - joi, între orele 8.30 - 16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați.