APA CANAL SA Galati

CONTRACT SERVICII

Contract de servicii: Asistenta tehnica si supervizarea pentru pregatirea aplicatiei pentru Fondul de coeziune in sectorul apa si apa uzata la nivelul judetului - nr. 2004/RO/16/P/PE/005-01

Data de semnare a contractului:    5 ianuarie 2010 semnat cu Fichtner Environment SRL - Interdevelopment SRL - Fichtner Water & Transportation GMBH - Hidroedil SA
 Valoare:  6.687.262 lei
 Data de incepere:  01.02.2010
 Durata contractului:  termen de finalizare 31 decembrie 2010

 

 

 

 

 

Serviciile oferite vor fi următoarele 
 - Pregatirea proiectelor prioritare de apa si apa uzata la nivelul judetului Galati si estimarea costurilor aferente;
 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;
 - Servicii de proiectare a conductelor;
 - Servicii de inginerie geotehnica;
 - Servicii de topografie;
 - Servicii de proiectare tehnica a instalaţiilor mecanice si electrice pentru construcţii