APA CANAL SA Galati

CONTRACT ASISTENTA

STADIU de IMPLEMENTARE valabil la 28.02.2011 pentru contractul de servicii: Asistenta tehnica si supervizarea pentru contractele ISPA de apa uzata in Galati - nr. 2004/RO/16/P/PE/005-01

Implementarea acestui plan de actiune va avea ca efect protejarea functionarii retelei de canalizare si a statiei de epurare.

 

Componenta

Indicatori fizici 

Progres fizic

Observatii

 
Asistenta tehnica pentru achizitii contracte pe perioada licitatiilor si evaluarii ofertelor pentru contractele de lucrari

 

 Contracte semnate

 100%

 -

Asistenta tehnica pentru UIP ISPA si pentru asigurarea conformarii cu prevederile MF

Sprijinirea UIP ISPA in managementul proiectului

 In curs

 

Sprijinirea UIP ISPA pentru asigurarea conformarii cu
prevederile MF
- implementarea planului de actiune privind deversarea 
apelor uzate industriale

 In curs

Planul de actiune actualizat a fost transmis de Consultant in data de 09.12.2009

Elaborarea Master Planului Regional

 100%

Master Planul a fost aprobat de ministerul Mediului in data de 01.02.2010 El include analiza proiectelor necesare a fi implementate la nivelul judetului in cea de a II-a faza de investitii.

Implementarea unei strategii de management al namolului generat in deversarea apei
uzate

 In curs

Strategia de management al namolului generat in urma epurarii apelor uzate a fost
predata in data de 08.10.2010

Dezvoltarea unei strategii de  management al pierderilor

 In curs

Strategia a fost inaintata in versiune

finala.

Dezvoltarea unei strategii de reducere a infiltratiilor

 In curs

Strategia a fost inaintata de Consultant in data de 20.12.2010

Dezvoltarea unei strategii de operare si intretinere/
managementul activelor pentru compania de apa

 In curs

Varianta preliminara transmisa in data de 23.01.2009

Achizitionarea de echipamente pentru SCAC

 In curs

Toate echipamentele respectiv unitatea deprelevare mostre de apa uzata, unitatea mobila de detectare a pierderilor si echipamentul GIS, traductorii, manometre, debimetrele au fost achizitionate si predate.

Supervizarea executiei lucrarilor de constructii

Activitati de supervizare

In curs

-

Elaborarea documentatiilor componente din
Aplicatiile pentru finantare din Fondul de coeziune

  - Studiul de fezabilitate
  - Analiza financiara
  - Analiza impactului asupra mediului

 In curs

Aplicatia de finantare prin Fondul de Coeziune a fost inaintata in data de 6 oct. 2010 catre Ministerul Mediului si este in curs de analiza.

Sensibilizarea opiniei publice si publicitate referitoare la contractele ISPA

 

 In curs

  Au fost semnate doua contracte in scopul elaborarii/distributiei materialelor promotionale.

Persoană de contact: Ing. Borcea Cristian , Şef Unitate Implementare Proiect ISPA
Telefon: + 40(0)236 473 365, Fax: + 40(0) 236 464 797 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
                                                                                                                   Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.