Execuție 4 foraje la Cosmești

Articole prima pagina

Pentru îmbunătățirea alimentării cu apă în municipiul Tecuci și în comunele Cosmești și Movileni, Societatea APA CANAL S.A. Galați are în derulare obiectivul de investiții: „Reabilitare front captare Cosmești, reforare, foraje F12, F16, F19, F26 + studiu hidrogeologic”. Termen de finalizare 31.12.2019. Valoare investiție: 400.000 lei. Lucrarea este realizată din surse proprii (profit reinvestit).

Tipărire