În vederea creșterii debitul de apă captat pentru Comuna Smârdan, s-au executat lucrări de reparații la forajul scos din funcțiune de accidentul de teren survenit înainte de preluarea localității în aria de operare a APA CANAL S.A. Galați.

Lucrările la acest foraj au demarat în data de 18.05.2020 și au fost finalizate la sfârșitul lunii iunie, forajul fiind deja pus în funcțiune. Deși forajul se află încă în perioada de probă, în ultimele trei zile de funcționare, cu debitul de apă suplimentar al acestuia, am reușit să asigurăm apa potabilă necesară pentru consumul actual al tuturor clienților din comună, 24/24h, chiar dacă a fost perioadă caniculară și s-a folosit apa potabila în agricultură.

Așadar, soluția imediată la care a recurs Operatorul APA CANAL S.A. Galați face posibilă furnizarea apei fără restricții.

Precizăm că investițiile realizate de APA CANAL S.A. Galați pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților din comuna Smârdan de la preluarea în aria de operare (septembrie 2014) până în prezent s-au ridicat la aproximativ 2.000.000 lei.

De asemenea, vă reamintim că APA CANAL S.A. Galați are în curs de implementare investiții majore în infrastructura de apă și canalizare-epurare în comuna Smârdan, în cadrul Contractului GL-CL-01 din “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați“ (POIM 2014-2020), proiect derulat din fonduri europene. La finalul proiectului, comuna Smârdan va beneficia de mărirea capacităților de transport/tratare/stocare, extinderea și reabilitarea rețelelor, cantitatea de apă în UAT Smârdan urmând să fie suplimentată prin construirea unei rețele de aducțiune din municipiul Galați. Pentru UAT Smârdan valoarea lucrărilor din cadrul acestui proiect este de aprox. 35.000.000 lei.